ZMLUVY 2013

ČÍSLO ZMLUVNÉ STRANY NÁZOV CENA ZVEREJNENIE A UZAVRETIE
1 Telekom
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb 19.03.2013
2 Mesto Svidník a CVČ Svidník Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 85/2013 25.03.2013
3 ÚPSVaR Bardejov Dohoda č.28/§50j/2013/VAOTP 04.04.2013
4 SVP, š.p. Banská Štiavnica Zmluva o dielo 19.04.2013
5 Ing. V. Mihaľ, Svidník Zmluva o audítorskej činnosti č. 9/2012-13/audit 07.05.2013
6 Mesto Giraltovce a CVČ Giraltovce Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 045/2013 27.05.2013
Zmluvy 2014

1 Mesto Svidník Dohoda o spoločnom školskom obvode 23.05.2014
2 Ing. Vladimír Mihaľ, Svidník Zmluva o audítorskej činnosti č. 12/2013-14/audit 28.05.2014
3 ÚV SR - PUĽS - stretnutie rodákov
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 141/2014 27.05.2014
4 PSK Prešov - stretnutie rodákov Zmluva č. 480/2014/OK o poskytnutí dotácie 31.07.2014
ZMLUVY 2015
1 Ing. Vladimír Mihaľ, Svidník
Zmluva o poskytovaní audítorskej činnosti č. 5/2014-15/audit
29.04.2015
2
Ifosoft Prešov Zmluva č. 150505 na dodávku PV evidencia obyvateľov a dane z nehnuteľností 07.05.2015

ROK 2016
1
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kečkovce-NZ.PDF
Zmluva o prenájme pozemku na výstavbu Domu smútku 15.03.2016
2
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kečkovce-ZoUBKZ Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 15.03.2016
3
Mgr. Milan Hoško a Helena Hošková-NZ Zmluva o prenájme pozemku na výstavbu Domu smútku 21.03.2016
4
Mgr. Milan Hoško a Helena Hošková-ZoUBKZ Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 21.03.2016
5 Ing. V. Mihaľ Svidník - ÚZ 2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 7/2015-16/audit 16.05.2016
ROK 2017
1 Ing. V. Mihaľ Svidník - ÚZ 2016
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb č. 6/2016-17/audit 09.05.2017
2 D. Fotta-ZoD na dodávku PD Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie 04.10.2017
3 VO SK, a.s. - mandátna zmluva DS mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania 13.11.2017
4 Slovanet, a.s. Zmluva o dielo - DS zmluva o dielo s predmetom zákazky "Investícia do zriadenia domu smútku v obci Cigla" 01.12.2017
5 Europam PJ s.r.o. Zmluva o dielo-IHR zmluva o dielo s predmetom zákazky "Výstavba multifunkčného ihriska v obci Cigla" 01.12.2017

Povinné zverejňovanie zmlúv 2013

Zmluvy 2012

zmluva 1.jpg
Zmluva o dielo k faktúre C.M.R. Slovakia, s.r.o., Prešov - Ľubotice - rekonštrukcia MK

zmluva 2.jpg
Zmluva o dielo k faktúre C.M.R. Slovakia, s.r.o., Prešov - Ľubotice - rekonštrukcia MK

zmluva 3.jpg
Zmluva o dielo k faktúre C.M.R. Slovakia, s.r.o., Prešov - Ľubotice - rekonštrukcia MK

zmluva 4.jpg
Zmluva o dielo k faktúre C.M.R. Slovakia, s.r.o., Prešov - Ľubotice - rekonštrukcia MK

rok 2012-zmluva 1.tif
Zmluva o dielo k faktúre D stav, s. r. o., Svidník - Rekonštrukcia a oprava kultúrno-správnej budovy a výstavba záchodov v kultúrnom dome

rok 2012-zmluva 1a.tif
Zmluva o dielo k faktúre D stav, s. r. o., Svidník - Rekonštrukcia a oprava kultúrno-správnej budovy a výstavba záchodov v kultúrnom dome

rok2012-zmluva 1b.tif
Zmluva o dielo k faktúre D stav, s. r. o., Svidník - Rekonštrukcia a oprava kultúrno-správnej budovy a výstavba záchodov v kultúrnom dome

zmluva o auditorskej činnosti.jpg
Zmluva o auditorskej činnosti, Ing. Vladimír Mihaľ, auditor

zmluva auditorskej činnosti 2.jpg
zmluva o auditorskej činnosti, Ing. Vladimír Mihaľ, auditor 2

zmluva s DAD Prešov 1.jpg
Zmluva o realizácii divadelného predstavenia s DAD Prešov

zmluva s Obcou Šarišské Čierne.pdf
Zmluva o vývoze a skládkovaní odpadu

Zmluvy 2013

2. Zmluva - CVČ Svidník.pdf
Mesto Svidník a CVČ Svidník - Zmluva o vzájomnej spolupráci

3. Dohoda - ÚPSVaR.pdf
ÚPSVaR Bardejov - Dohoda o poskytnutí príspevku

4. Zmluva o dielo - SVP.pdf
SVP - Zmluva o dielo

5. Zmluva - Ing. V. Mihaľ.pdf
Ing. Vladimír Mihaľ - Zmluva o audítorskej činnosti

6. Zmluva - CVČ Giraltovce.pdf
Mesto Giraltovce a CVČ Giraltovce - Zmluva o vzájomnej spolupráci

Zmluvy 2014

dohoda o spoločnom školskom obvode.jpg
dohoda o spoločnom školskom obvode

Audit.pdf
Ing. Vladimír Mihaľ - Zmluva o audítorskej činnosti

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.