Obec Cigla získala finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom „Autobusová zastávka v obci Cigla“ v rámci výzvy IROP-CLLD-Q002_512-003 na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi obcou Cigla a MAS OZ Dukla.

Projekt bol realizovaný v mesiaci september 2023.

35 rokov slúžila táto stará čakáreň
35 rokov slúžila táto stará čakáreň
začína výstavba novej
začína výstavba novej
výstavba
výstavba
výstavba
výstavba

__________________________________________________________________________________________________

Autobusová zastávka v obci Cigla.pdf
Autobusová zastávka v obci Cigla

___________________________________________________________________________________________________

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.