Obec Cigla získala finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom „Autobusová zastávka v obci Cigla“ v rámci výzvy IROP-CLLD-Q002_512-003 na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi obcou Cigla a MAS OZ Dukla.

35 rokov slúžila táto stará čakáreň
35 rokov slúžila táto stará čakáreň
začína výstavba novej
začína výstavba novej
výstavba
výstavba
výstavba
výstavba
osvetlenie zastávky
osvetlenie zastávky
osvetlenie zastávky
osvetlenie zastávky
asfalt
asfalt
asfalt
asfalt

__________________________________________________________________________________________________

Autobusová zastávka v obci Cigla.pdf
Autobusová zastávka v obci Cigla

___________________________________________________________________________________________________

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.