ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY

JANUÁR 2024

1

WI-NET s.r.o.
internet
03.01.2024
13,00€
prevod

2
OZ DUKLA
členský príspevok
19.01.2024
37,00€
prevod

3

SOcÚ Nižný Orlík
režijné náklady SOcÚ
20.03.2024
400,00€
prevod

4
VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp
19.01.2024
151,99€
prevod

5
SAMNET
info o dotáciách a grantoch
19.01.2024
32,86€
prevod

6
SLOVGRAM
odmeny výkonným umelcom
19.01.2024
38,40€
prevod


FEBRUÁR 2024

7
WI-NET s.r.o.
internet
03.01.2024
13,00€
prevod

8
VSE a.s.

elektrina
15.02.2024
270,00€
prevod

9
VSE a.s.
zemný plyn
15.02.2024
43,80€
prevod

10
IFOsoft s.r.o.
agenda pre obce - EO
15.02.2024
40,80€
prevod

11
UNION poisťovňa
poistné
16.02.2024
141,44€
prevod

12
INPROST s.r.o.
Obecné noviny
28.02.2024
57,20€
prevod

13
ZMOD
členský príspevok
28.02.2024
10,00€
prevod


MAREC 2024

14
WI-NET s.r.o.
internet
04.03.2024
13,00€
prevod

15
IFOsoft s.r.o.
inštalácia programu EO
04.03.2024
20,40€
prevod

16
VSE a.s.
zemný plyn
15.03.2024
80,00€
prevod

17
DATATRADE s.r.o. profi prístup na rok 2024
18.03.2024
90,00€
prevod

18
Ticket Service, s.r.o.
stravné poukážky
19.03.2024
139,27€
prevod

19
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
osvedčovacia kniha
21.03.2024
23,00€
prevod

20
LAKATA s.r.o.
PD "Prístavba DS v obci Cigla"
21.03.2024
1000,00€
prevod

21
SOZA
hudba reprodukovaná rozhlasom
22.03.2024
25,20€
prevod

22
Služby Šarišské Čierne s.r.o.
zber, vývoz a uskladnenie odpadu
30.04.2024
304,68€
prevod

23
VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp
26.03.2024
76,00€
prevod

24
VVS, a.s. vývoz obsahu žúmp
26.03.2024
76,00€
prevod


APRÍL 2024

25
WI-NET s.r.o.
internet
03.04.2024
13,00€
prevod

26
SOcÚ Nižný Orlík
príspevok SOcÚ
30.04.2024
555,00€
prevod

27
VSE a.s.
zemný plyn
15.04.2024
80,00€
prevod

28
Služby Šarišské Čierne s.r.o.
zber, vývoz a uskladnenie odpadu
30.04.2024
152,33€
prevod

29
Jozef Choma

vypracovanie dokumentácie + školenie BOZP, PO

30.04.2024
100,00€
prevod


MÁJ 2024

30
VVS, a.s.
spotreba vody
02.05.2024
5,63€
prevod

31
WI-NET s.r.o.
internet
03.05.2024
13,00€
prevod

32
Podduklianska knižnica
BIBLIOBUS
09.05.2024
60,00€
prevod

33
VSE a.s.
elektrina
15.05.2024
270,00€
prevod

34
VSE a.s.
zemný plyn
15.05.2024
80,00€
prevod

35
Milan Groško - MGP
služby Odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska
17.05.2024
30,00€
prevod

36
VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp
17.05.2024
151,99€
prevod

37
Služby Šarišské Čierne s.r.o.
zber, vývoz a uskladnenie odpadu
22.05.2024
152,33€
prevod


JÚN 2024

38
Ivan Rohaľ - DUDRA
kosačka motorová
03.06.2024
567,40€
prevod

39
Mesto Bardejov
CVČ
03.06.2024
71,00€
prevod

40
WI-NET s.r.o.
internet
04.06.2024
13,00€
prevod

41
VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp
04.06.2024
151,99€
prevod

42
Služby Šarišské Čierne s.r.o.
zber, vývoz a uskladnenie odpadu
07.06.2024
152,33€
prevod

43
VSE a.s.
zemný plyn
17.06.2024
80,00€
prevod


Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.