ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY

JANUÁR 2024

1

WI-NET s.r.o.
internet
03.01.2024
13,00€
prevod

2
OZ DUKLA
členský príspevok
19.01.2024
37,00€
prevod

3

SOcÚ Nižný Orlík
režijné náklady SOcÚ

400,00€
prevod

4
VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp
19.01.2024
151,99€
prevod

5
SAMNET
info o dotáciách a grantoch
19.01.2024
32,86€
prevod

6
SLOVGRAM
odmeny výkonným umelcom
19.01.2024
38,40€
prevod


FEBRUÁR 2024

7
WI-NET s.r.o.
internet
03.01.2024
13,00€
prevod

8
VSE a.s.

elektrina
15.02.2024
270,00€
prevod

9
VSE a.s.
zemný plyn
15.02.2024
43,80€
prevod

10
IFOsoft s.r.o.
agenda pre obce - EO
15.02.2024
40,80€
prevod

11
UNION poisťovňa
poistné
16.02.2024
141,44€
prevod

12
INPROST s.r.o.
Obecné noviny
28.02.2024
57,20€
prevod

13
ZMOD
členský príspevok
28.02.2024
10,00€
prevod
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.