V máji 2012 sa za pomoci poskytnutej dotácie MF SR začala realizovať oprava kultúrno-správnej budovy a výstavba záchodov v kultúrnom dome.

obecný úrad pred opravou...
obecný úrad pred opravou...
svojpomocné osekanie sokla
svojpomocné osekanie sokla
izolácia základov, odvodnenie a vonkajšie úpravy budovy...
izolácia základov, odvodnenie a vonkajšie úpravy budovy...
sála kultúrneho domu pred opravou...
sála kultúrneho domu pred opravou...
odstránenie starých náterov v kultúrnom dome...
odstránenie starých náterov v kultúrnom dome...
a v chodbičke
a v chodbičke
oprava vnútrajška kultúrneho domu...
oprava vnútrajška kultúrneho domu...
výstavba záchodov...
výstavba záchodov...
marec 2013 - montáž vertikálnych žalúzií do sály KD
marec 2013 - montáž vertikálnych žalúzií do sály KD
vertikálne žalúzie
vertikálne žalúzie
vertikálne žalúzie
vertikálne žalúzie
vertikálne žalúzie
vertikálne žalúzie
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.