V auguste 2011 bola zrealizovaná rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií za pomoci poskytnutej dotácie z MF SR.

pred rekonštrukciou...
pred rekonštrukciou...
po rekonštrukcii...
po rekonštrukcii...
po rekonštrukcii...
po rekonštrukcii...
po rekonštrukcii...
po rekonštrukcii...
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.