SODB 2021
SODB 2021
SODB2021.pdf
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

SODB 2021 - informácie.doc
SODB 2021 - informácie

SODB_DL_Letak.pdf
SODB_DL_Letak

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôže stacionárny asistent.   V obci CIGLA  bude ako kontaktné miesto slúžiť obecný úrad.  Na požiadanie bude k dispozícii aj mobilný asistent, ktorý v prípade potreby navštívi obyvateľov u nich doma.

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Kontaktné miesto

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocu blízkej osoby?

Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.

Obecný úrad Cigla, Cigla 17

086 37 Šarišské Čierne

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby?

Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto?

Požiadajte o mobilného asistenta sčítania:

Tel. č. na obec:

0910 485713

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.