SODB 2021
SODB 2021
SODB2021.pdf
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

SODB 2021 - informácie.doc
SODB 2021 - informácie

SODB_DL_Letak.pdf
SODB_DL_Letak

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôže stacionárny asistent.   V obci CIGLA  bude ako kontaktné miesto slúžiť obecný úrad.  Na požiadanie bude k dispozícii aj mobilný asistent, ktorý v prípade potreby navštívi obyvateľov u nich doma.

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Kontaktné miesto

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocu blízkej osoby?

Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.

Obecný úrad Cigla, Cigla 17

086 37 Šarišské Čierne

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby?

Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto?

Požiadajte o mobilného asistenta sčítania:

Tel. č. na obec:

0910 485713

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom),ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.
Elektronické sčítanie obyvateľov
Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozíciiaj mobilnú aplikáciu.
Posun termínu asistovaného sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021a potrvá najneskôr do 31.10.2021.“

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

MOJA OBEC - vybrané údaje o obyvateľoch a domoch zo SODB 2021.pdf
MOJA OBEC - vybrané údaje o obyvateľoch a domoch zo SODB 2021

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.