Symboly obce

Erb obce Cigla

Pôvodné pečatidlo šarišskej obce Cigla vzniklo v roku 1787. Dosvedčuje to pečať s clonou, ktorá sa stala podkladom pre návrh na jej erb. Táto pečať je relatívne dobre čitateľná, čo je zrejmé na bezproblémovom dešifrovaní kruhopisu v medzikruží. V strede pečatného poľa vidno pod šindľovým prístreškom dvoch mužov pri práci. Jeden je zohnutý a rukami siaha do nejakej hmoty pri svojich nohách, druhý stojí a na lavicu alebo stolík kladie akýsi predmet.
Kľúčom k rozlúšteniu tejto záhady je názov obce Cigla. Podľa odbornej literatúry vznikla táto dedina niekedy v druhej polovici 14. storočia, každopádne pred rokom 1427 a to na zákupnom práve. Táto skutočnosť naznačuje, že zakladateľmi dediny boli podľa všetkého osadníci nemeckého pôvodu, alebo aspoň to, že medzi nimi boli aj Nemci, vrátane šoltýsa. Tomu zodpovedá aj názov dediny, ktorý pochádza z nemeckého slova der Ziegel, t. j. tehla, ktorá bola známa v predspisovnej slovenčine a dodnes sa vyskytuje v niektorých slovenských nárečiach aj v podobe cihla. Miestny názov Cigla teda nie je nič iné ako z nemeckého der Ziegel prevzatý a slovenčine prispôsobený tvar. Z toho potom vznikol tiež maďarský variant Cékla. Uvedené skutočnosti svedčia o tom, že už pri vzniku Cigly tam museli existovať vhodné podmienky na výrobu tehál, respektíve, že už tamojší prví obyvatelia sa zaoberali tehliarstvom.
Keď sa z tohto pohľadu teraz znova pozrieme na popísanú pečať Cigly, je viac než isté, že v jej pečatnom znamení je zobrazená ručná výroba tehál.
Zohnutý muž spracúva rukami kopu hliny, muž pri stole tvaruje tehlu.
Tento výjav je zároveň svedectvom, že ručná výroba tehál bola pre Ciglu charakteristická ešte v druhej polovici 18. storočia, teda pred vyše dvesto rokmi. Inak by sa totiž nebola dostala ako symbol do pečate obce. To je historický fakt.Zdroj: Katedra archívnictva a pomocných vied historických Bratislava


Vlajka obce:

Vlajka obce Cigla pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/8), žltej (1/8), bielej (1/8), červenej (2/8), žltej (1/8) a(1/8).

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.