Oznámenie o výške sadzby poplatku za uloženie komunálneho a objemného odpadu za obec Cigla

oznámenie o výške sadzby poplatku za uloženie komunálneho a objemného odpadu za obec Cigla.PDF
oznámenie o výške sadzby poplatku za uloženie komunálneho a objemného odpadu za obec Cigla

výpočet vytriedenia KO Cigla v roku 2021.pdf
výpočet vytriedenia KO Cigla v roku 2021

zber komunálneho odpadu z domácností rok 2023 Cigla.jpg
zber komunálneho odpadu z domácností rok 2023 Cigla

úroveň vytriedenia komunálnych odpadov obce Cigla v roku 2022.pdf
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov obce Cigla v roku 2022

výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Cigla v roku 2023.pdf
výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Cigla v roku 2023

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.