Oznámenie o výške sadzby poplatku za uloženie komunálneho a objemného odpadu za obec Cigla

oznámenie o výške sadzby poplatku za uloženie komunálneho a objemného odpadu za obec Cigla.PDF
oznámenie o výške sadzby poplatku za uloženie komunálneho a objemného odpadu za obec Cigla

výpočet vytriedenia KO Cigla v roku 2021.pdf
výpočet vytriedenia KO Cigla v roku 2021

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.