Začiatkom októbra 2014 sme vysadili zeleň pri obecnom úrade a skrášlili tak okolie budovy pred stretnutím rodákov.

výsadba zelene
výsadba zelene
výsadba zelene
výsadba zelene
výsadba zelene
výsadba zelene
výsadba zelene
výsadba zelene
estetické úpravy povrchu
estetické úpravy povrchu
estetické úpravy povrchu
estetické úpravy povrchu
estetické úpravy povrchu
estetické úpravy povrchu
estetické úpravy povrchu
estetické úpravy povrchu
konečný efekt
konečný efekt
konečný efekt
konečný efekt
konečný efekt
konečný efekt
konečný efekt
konečný efekt
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.