Faktúry Tab. 2022

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY

JANUÁR 2022
1
RVC Prešov
členské 2022
04.01.2022
25,00€
prevod

2
WI-NET s.r.o.
internet
10.01.2022
13,00€
prevod

3
OZ DUKLA
členské 2022
11.01.2022
36,50€
prevod

4
SOZA
repr. hudba rozhlasom
11.01.2022
20,40€
prevod

5
SAMNET
info o dotáciách a grantoch
12.01.2022
32,86€
prevod


FEBRUÁR 2022

6
FÚRA s.r.o.
ohlásenie o vzniku odopadu
02.02.2022
9,60€
prevod

7 WI-NET s.r.o.
internet 02.02.2022 13,00€ prevod
8 SOcÚ Niž. Orlík
režijné náklady 2022 24.02.2022 400,00€ prevod
9 VSE a.s.
elektrina 15.02.2022 212,00€ prevod
10
innogy Slovensko s.r.o.
plyn 07.02.2022 84,40€ prevod
11 SLOVGRAM
odmeny výkonným umelcom 08.02.2022 38,40€ prevod
12 IFOsoft s.r.o.
programové vybavenie DzN + EO 2022 14.02.2022 81,60€ prevod
13 RVC
školenie HK 14.02.2022 22,00€ prevod
MAREC 2022
14 IFOsoft s.r.o.
inštalácia programu 02.03.2022 36,00€ prevod
15 WI-NET s.r.o.
internet 02.03.2022 13,00€ prevod
16 Ticket Service, s.r.o.
stravné lístky 04.03.2022 133,67€ prevod
17 Groupama poisťovňa a.s.
poistné 04.03.2022 141,44€ prevod
18 innogy Slovensko s.r.o.
plyn 07.03.2022 84,40€ prevod
19 DATATRADE s.r.o.
profi prístup na r. 2022 21.03.2022 90,00€ prevod
20 DAMAX Tech s.r.o.
elektromontážne práce 28.03.2022 413,53€ prevod
APRÍL 2022
21 WI-NET s.r.o.
internet 04.04.2022 13,00€ prevod
22
SOcÚ Niž. Orlík
príspevok na činnosť SOcÚ
12.04.2022
438,00€
prevod

23 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp 08.04.2022 276,00€ prevod
24 innogy Slovensko s.r.o.
plyn 08.04.2022 84,40€ prevod
25 Poľnoprodukt, s.r.o.
odhŕňanie snehu 08.04.2022 90,00€ prevod
26 Ing. V. Mihaľ, audítor
overenie IÚZ a IVS za rok 2021
12.04.2022 400,00€ prevod
27 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp 19.04.2022 69,00€ prevod
28 Mikroregión BESKYD
spoluúčasť na PV BRKO 22.04.2022 335,86€ prevod
29 SOZA
autorské odmeny 22.04.2022 20,40€ prevod
30 Mikroregión BESKYD
poplatok za rok 2021 29.04.2022 100,00€ prevod
MÁJ 2022
31 VVS, a.s.
vodné 02.05.2022 5,29€ prevod
32 INŠTALATHERM s.r.o.
servisné práce 02.05.2022 41,69€ prevod
33 WI-NET s.r.o.
internet 02.05.2022 13,00€ prevod
34 innogy Slovensko s.r.o.
plyn 06.05.2022 84,40€ prevod
35 VSE a.s.
elektrina 16.05.2022 212,00€ prevod
36 Podduklianska knižnica
Bibliobus 27.05.2022 60,00€ prevod
JÚN 2022

37

WI-NET s.r.o.
internet 02.06.2022 13,00€ prevod
38 SOcÚ Nižný Orlík
spracov. agendy na úseku ŽP 08.06.2022 7,31€ prevod
39 INŠTALATHERM s.r.o.
montážne práce 08.06.2022 41,23€ prevod
40 innogy Slovensko s.r.o.
plyn 08.06.2022 84,40€ prevod
41 ADM com s.r.o.
toner 15.06.2022 20,88€ prevod
JÚL 2022
42 WI-NET s.r.o.
internet 06.07.2022 13,00€ prevod
43 VSE a.s.
plyn 15.07.2022 84,40€ prevod
AUGUST 2022
44 WI-NET s.r.o.
internet 02.08.2022 13,00€ prevod
45 RTV
služby RTV 02.08.2022 66,51€ prevod
46 VSE a.s.
elektrina 15.08.2022 212,00€ prevod
47 VSE a.s.
plyn 10.08.2022 84,40€ prevod
48 SOcÚ Niž. Orlík
doplatok na činnosť SOcÚ 15.08.2022 36,50€ prevod
49 EUROVOX s.r.o.
šmykľavka 24.08.2022 96,90€ prevod
SEPTEMBER 2022
50 WI-NET s.r.o.
internet 05.09.2022 13,00€ prevod
51 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp 08.09.2022 303,98€ prevod
52 VSE a.s.
plyn 08.09.2022 84,40€ prevod
OKTÓBER 2022
53 WI-NET s.r.o.
internet 04.10.2022 13,00€ prevod
54 RVC Prešov
školenie HK 05.10.2022 22,00€ prevod
55 VSE a.s.
plyn 07.10.2022 84,40€ prevod
56 ADM com s.r.o.
toner 10.10.2022 10,80€ prevod
57 Ing. Tomáš Cabúk
maľovanky 10.10.2022 9,80€ prevod
58 VVS, a.s.
vytýčenie verejného vodovodu 13.10.2022 43,73€ prevod
59 ELECMK s.r.o.
elektromontážne práce 14.10.2022 300,00€ prevod
60 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp 20.10.2022 76,00€ prevod
NOVEMBER 2022
61 VVS, a.s.
vodné 02.11.2022 7,17€ prevod
62 WI-NET s.r.o.
internet 03.11.2022 13,00€ prevod
63 VSE a.s.
plyn 08.11.2022 84,40€ prevod
64 VSE a.s.
elektrina 15.11.2022 212,00€ prevod
65 ZMOS
členský príspevok na r. 2023 29.11.2022 13,50€ prevod
DECEMBER 2022
66 WI-NET s.r.o.
internet 01.12.2022 13,00€ prevod
67 ADM com s.r.o.
servisné práce 05.12.2022 18,00€ prevod
68 Pixel Print s.r.o.
kalendáre stolové 07.12.2022 217,20€ prevod
69 Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o.
zber, vývoz a uskladnenie odpadu 07.12.2022 1710,00€ prevod
70 VSE a.s.
plyn 07.12.2022 84,40€ prevod
71 C.M.R. Slovakia, s.r.o.
akcia "Rekonštrukcia VP v obci Cigla" 04.05.2023 27663,90€ prevod
72 FÚRA s.r.o.
harmonogram odpadu 04.01.2023 7,20€ prevod
73 VSE a.s.
elektrina - vyúčtovanie 24.01.2023 69,80€ prevod
74 VSE a.s.
plyn - vyúčtovanie 20.01.2023 -110,17 prevod
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.