Povinné zverejňovanie faktúr - rok 2014 a rok 2015

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET DÁTUM ÚHRADY SUMA € SPôSOB ÚHRADY POZNÁMKY
JANUÁR 2014


01 SPP, a.s.
plyn 07.01.2014 18,00€ prevod
02 WI-NET Raslavice internet 03.01.2014 13,00€ prevod
03 OcÚ Nižný Orlík príspevok na úradovňu
21.01.2014 266,00€ prevod
04 Ing. arch. Zdravecký Svidník
precenenie rozpočtu 10.01.2014 75,00€ prevod
05 CONNECT Kráľov Brod
osvedčovacia kniha, tlačivá 24.01.2014 11,60€ prevod
06 SOcÚ Nižný Orlík 
príspevok na opatrovateľskú činnosť 24.01.2014 20,00€ prevod
07 RVC Prešov členské 03.01.2014 25,00€ prevod
08 SAMNET Zlaté Moravce informácie o dotáciách
09.01.2013 32,86€ prevod
09
VSE a.s. Košice elektrina 09.01.2013 141,00€ prevod


FEBRUÁR 201410 Groupama poisťovňa a.s. poistné 20.02.2014 141,44€ prevod
11 MS SOLUTIONS, s.r.o.
doména a hosting 25.02.2014 48,00€ prevod
12 OcÚ Nižný Orlík
príspevok SocÚ 25.02.2014 422,65€ prevod
14 OZ Dukla
členské na rok 2014 20.02.23014 53,50€ prevod
15 SPF
nájomné 19.02.2014 49,00€ prevod
16 Telekom telefón 07.02.2014 14,39€ prevod
17 SPP, a.s.
plyn
04.02.2014
18,00€
prevod
MAREC 2014


18 SPP, a.s. plyn 04.03.2014 18,00€ prevod
19
WI-NET
internet 04.03.2014 13,00€ prevod
20 Edenred Bratislava
stravenky 17.03.2014 110,64€ prevod
21 Telekom telefón 10.03.2014 14,39€ prevod
22 Slovgram
odmeny umelcom 27.03.2014 33,50€ prevod
23 VVS, a.s. Košice vodné 28.03.2014 1,57€ prevod
APRÍL 2014
24 ACM com s.r.o.
cartridge 03.04.2014 18,05€ prevod
25 CVČ Svidník
centrum voľného času 02.05.2014 65,00€ prevod
26 SOZA
reprodukovaná hudba MR 07.04.2014 20,40€ prevod
27 SPP, a.s.
plyn 02.04.2014 18,00€ prevod
28
Telekom
telefón 09.04.2014 14,39€ prevod
29
VVS, a.s. Košice
vodné 07.04.2014 3,14€ prevod
30 WI-NET
internet 03.04.2014 13,00€ prevod

MÁJ 2014
31 ADM_com
cartridge 31.05.2014 18,05€ prevod
32 CVČ Svidník
CVČ 02.05.2014 65,00€ prevod
33 Podduklianska knižnica
Bibliobus 23.05.2014 60,00€ prevod
34 SPF
nákup pozemku 12.05.2014 1.553,38€ prevod
35 SPP, a.s.
plyn 05.05.2014 18,00€ prevod
36 Telekom
telefón 07.05.2014 14,39€ prevod
37 VSE a.s. Košice
elektrina 09.05.2014 141,00€ prevod
38 WI-NET
internet 05.05.2014 13,00€ prevod
JÚN 2014
39 Ing. Vladimír Mihaľ overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 17.06.2014 360,00€ prevod
40 INPROST s.r.o.
Obecné noviny 13.06.2014 15,60€ prevod
41 Ivan Rohaľ Bardejov
krovinorez 10.06.2014 389,00€ prevod
42 SPP a.s.
plyn 03.06.2014 18,00€ prevod
43 Telekom
telefón 09.06.2014 14,39€ prevod
44 WI-NET
internet 03.06.2014 13,00€ prevod
JÚL 2014
45 Pavol Ivan
porez guľatiny 16.07.2014 59,50€ prevod
46 SPP a.s.
plyn -11,72€ prevod
47
Telekom
telefón 09.07.2014 14,39 prevod
48 VSE a.s. Košice
elektrina 141,00€ prevod
49 VVS, a.s. Košice
vodné 02.07.2014 4,72€ prevod
50 WI-NET RA
internet 04.07.2014 13,00€ prevod
AUGUST 2014
51 WI-NET RA
internet 04.08.2014 13,00€ prevod
52 Telekom telefón 07.08.2014 14,39€ prevod
53
SPP a.s.
plyn 04.08.2014 18,00€ prevod
54 ADM com s.r.o.
cartridge 20.08.2014 11,51€ prevod
SEPTEMBER 2014
55 SPP a.s. plyn 02.09.2014 18,00€ prevod
56 Telekom
telefón 10.09.2014 14,39€ prevod
57
WI-NET
internet 03.09.2014 13,00€ prevod
OKTÓBER 2014
58 WI-NET RA
internet 02.10.2014 13,00€ prevod
59 SPP a.s. plyn 02.10.2014 18,00€ prevod
60 A.Kuklová BJ stavebný materiál 08.10.2014 26,26 prevod
61
F. Kukla BJ
stavebný materiál 08.10.2014 321,88€ prevod
62 M. Hudáková
reštauračné služby 15.10.2014 520,08 prevod
63 Telekom
telefón 09.10.2014 14,39€ prevod
64 Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
tlač publikácie "Cigla" 15.10.2014 2310,00€ prevod
65
PUĽS Prešov
umelecký program 17.10.2014 650,00€ prevod
66
VVS, a.s. Košice
vodné 02.10.2014 3,14€ prevod
67 ADM com s.r.o.
cartridge 20.10.2014 30,74€ prevod
NOVEMBER 2014
68
BEMI INVEST EU
osvetlenie 28.11.2014 58,60€ dobierka
69
J. Grajzeľ, Košice
stolové kalendáre 27.11.2014 100,50€ dobierka
70
obec Šar. Čierne
vývoz a uskladnenie odpadu 28.11.2014 775,00€ prevod
71
SPP a.s.
plyn 04.11.2014 18,00 prevod
72
Telekom
telefón 12.11.2014 14,39€ prevod
73
VSE a.s. Košice
elektrina 18.11.2014 141,00€ prevod
74 WI-NET RA
internet 04.11.2014 13,00€ prevod
DECEMBER 2014
75 WI-NET RA
internet 02.12.2014 13,00€ prevod
76 ZMOS
členské na rok 2015 02.12.2014 16,33€ prevod
77 VVS, a.s. Košice
vodné 22.12.2014 11,00€ prevod
78 VSE a.s. Košice
elektrina 29.01.2015 279,00€ prevod
79
Telekom
telefón 09.12.2014 14,39€ prevod
80
Svidgas
materiál - preddavková fa 01.12.2014 880,00€ prevod
81
Svidgas
materiál - 0,00€ -
82 Svidgas dovoz materiálu 30.12.2014 141,62€ prevod
83 SPP a.s.
plyn 02.12.2014 18,00€ prevod
84
SPP a.s.
vyúčtovanie plynu 03.12.2014 -6,40€ prevod
85 obec Vyšný Mirošov
nocovňa 05.12.2014 120,00€ prevod
86 Inprost Obecné noviny 01.12.2014 67,60€ prevod
FAKTÚRY ROK 2015
JANUÁR 2015

1
INPROST
tlačivá 09.01.2015 11,36€ prevod
2 RVC Prešov
členské na rok 2015 05.01.2015 25,00€ prevod
3 SAMNET
info o dotáciách a grantoch 15.01.2015 32,86€ prevod
4 SPP a.s.
plyn 22.01.2015 17,00€ prevod
5 Telekom
telefón 09.01.2015 14,39€ prevod
6 WI-NET RA
internet 07.01.2015 13,00€ prevod
7 Obecný úrad Nižný Orlík režijné náklady SOcÚ 23.02.2015 266,00€ prevod
FEBRUÁR 2015
8
DLD s.r.o.
zástava 05.02.2015 15,00€ prevod
9
MS SOLUTIONS, s.r.o.
doména a hosting 23.02.2015 48,00€ prevod
10
Obecný úrad Nižný Orlík príspevok na činnosť SOcÚ 25.03.2015 391,05€ prevod

11
SPP a.s.
plyn 04.02.2015 17,00€ prevod
12
Telekom
telefón 10.02.2015 14,39€ prevod
13
VSE a.s. Košice
elektrina 06.02.2015 208,00€ prevod
14
WI-NET RA
internet 04.02.2015 13,00€ prevod


MAREC 2015
15
SLOVGRAM
odmeny umelcom 25.03.2015 33,50€ prevod
16
SOcÚ Niž. Orlík
opatrovateľská činnosť 24.03.2015 20,00€ prevod
17
SPF
nájom pozemku 03.03.2015 49,00€ prevod
18
SPP a.s.
plyn 03.03.2015 17,00€ prevod
19
Telekom
telefón 10.03.2015 17,88€ prevod
20
VVS, a.s. Košice
vodné 26.03.2015 4,72 prevod
21
WI-NET RA
internet 03.03.2015 13,00€ prevod

APRÍL 2015

22
ADM com s.r.o.
toner 02.04.2015 11,64€ prevod
23
Podduklianska knižnica Svidník
Bibliobus 27.04.2015 60,00€ prevod
24
Poľnoprodukt, s.r.o. 
údržba miestnych komunikácií
08.04.2015 105,00€ prevod
25
SOZA
verejné použitie hudob. diel 15.04.2015 20,40€ prevod
26
SPP a.s.
plyn 02.04.2015 17,00€ prevod
27
Telekom
telefón 15.04.2015 17,88€ prevod
28
WI-NET RA
internet 02.04.2015 13,00€ prevod

MÁJ 2015
29
WI-NET RA
internet 06.05.2015 13,00€ prevod
30
SPP a.s.
plyn 06.05.2015 17,00€ prevod
31
Smaltovňa Mišík Holíč
domové čísla 06.05.2015 82,30€ prevod
32
VSE a.s. Košice
elektrina 15.05.2015 208,00€ prevod
33
Groupama poisťovňa
poistné 12.05.2015 141,44€ prevod
34
Ifosoft Prešov
programové vybavenie 06.05.2015 198,00€ prevod
35
RTV Bratislava
služby verejnosti poskytované RaT 25.05.2015 284,19€ prevod
36
Ing. V. Mihaľ Svidník
overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2014 25.05.2015 360,00€ prevod

JÚN 2015
37
WI-NET RA
internet 02.06.2015 13,00€ prevod
38
SPP a.s.
plyn 02.06.2015

17,00€

 

prevod
39
VVS, a.s. Košice
vodné 22.06.2015 15,72€ prevod
40
Palivá a stavebniny, a.s. Bardejov
piesok 25.06.2015

114,48

prevod

JÚL 2015
41
WI-NET RA
internet 03.07.2015 13,00€ prevod
42 SPP a.s.
plyn 02.07.2015 17,00€ prevod
43
CVČ Svidník
výchovno-vzdelávacia činnosť 10.07.2015 65,00€ prevod
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86Povinné zverejňovanie faktúr - rok 2012 a rok 2013

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET DÁTUM ÚHRADY SUMA € SPôSOB ÚHRADY POZNÁMKY
01 SPP, a.s.
plyn 05.01.2012 22,00€ prevod náhľad
02 VVS a.s.
vodné
05.01.2012 5,96€ prevod náhľad
03 SAMNET
informácie o dotáciách a grantoch
05.01.2012 32,86€ prevod náhľad
04 WI-NET
internet 10.01.2012 13,00€ prevod náhľad
05 Telekom
telefón
10.01.2012 26,64€ prevod náhľad
06 OcÚ Nižný Orlík príspevok obce na režijné náklady SOcÚ 10.01.2012 266,00€ prevod náhľad
07 SOcÚ Nižný Orlík alikvotná časť na opatrovateľskú činnosť 23.01.2012 20,00€ prevod náhľad
08 ADM com s.r.o. cartridge 27.01.2012 20,11€ prevod náhľad
09 VSE elektrina 07.02.2012 244,00€ prevod náhľad
10 OcÚ Nižný Orlík príspevok na činnosť, prácu a režijné náklady SocÚ 09.02.2012 371,30€ prevod náhľad
11 SPP a.s. plyn 02.02.2012 22,00€ prevod náhľad
12 Telekom telefón 10.02.2012 29,29€ prevod náhľad
13 Poľnoprodukt spol. s r.o. odhŕňanie snehu 09.02.2012 120,00€ prevod náhľad
14 SPF nájom pôdy 10.02.2012 49,00€ prevod náhľad
15 WI-NET internet 22.02.2012 13,00€ prevod náhľad
16 MM Mark, s.r.o. ročný poplatok Webhosting a Doménové služby 27.02.2012 38,18€ prevod náhľad
17 ADM com s.r.o. toner 27.02.2012 36,00€ prevod náhľad
18 WI-NET internet 01.03.2012 13,00€ prevod náhľad
19 ADM com s.r.o. cartridge 05.03.2012 10,08€ prevod náhľad
20 Poľnoprodukt spol.  s r.o. odhŕňanie snehu 05.03.2012 75,00€ prevod náhľad
21 SPP a.s. plyn 05.03.2012 22,00€ prevod náhľad
22 Telekom telefón 07.03.2012 29,24€ prevod náhľad
23 Jozef Smrhola-OMYMP pečiatky 08.03.2012 104,80€ prevod náhľad
24 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
osvedčovacia kniha 12.03.2012 9,75€ prevod náhľad
25 SOZA hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu 20.03.2012 20,40€ prevod náhľad
26 Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS fotografovanie obce - 1. časť platby 26.03.2012 60,00€ prevod náhľad
27 WI-NET internet 03.04.2012 13,00€ prevod náhľad
28 VVS a.s. vodné 11.04.2012 2,98€ prevod náhľad
29 Telekom telefón 11.04.2012 28,27€ prevod náhľad
30 SPP a.s. plyn 07.05.2012 22,00€ prevod náhľad
31 SLOVGRAM odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových zázn. 17.04.2012 33,50€ prevod náhľad
32 VSE elektrina 09.05.2012 244,00€ prevod náhľad
33 SPP a.s. plyn 11.05.2012 22,00€ prevod náhľad
34 Podduklianska knižnica služby bibliobusom 07.05.2012 60,00€ prevod náhľad
35 Telekom telefón 14.05.2012 28,79€ prevod náhľad
36 WI-NET internet 23.05.2012 13,00€ prevod náhľad
37 VVS a.s. oprava vodovodu 29.05.2012 92,06€ prevod náhľad
38 WI-NET internet 04.06.2012 13,00€ prevod náhľad
39 SPP a.s. plyn 04.06.2012 22,00€ prevod náhľad
40 Ing. Vladimír Mihaľ auditor overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2011 06.06.2012 360,00€ prevod náhľad
41 Jaroslav Jakubašek kamenivo 08.06.2012 370,08€ prevod náhľad
42 Telekom telefón 08.06.2012 28,79€ prevod náhľad
43 VVS a.s. vodné 09.07.2012 1,54€ prevod náhľad
44 WI-NET internet 09.07.2012 13,00€ prevod náhľad
45 VVS a.s. vodné 16.07.2012 10,74€ prevod náhľad
46 Telekom telefón 16.07.2012 30,78€ prevod náhľad
47 D stav, s.r.o. oprava OcÚ a výstavba záchodov v kultúrnom dome - 1. časť platby 16.07.2012 11.441,83€ prevod náhľad
48 Karpatský euroregión členské 20.07.2012 15,00€ prevod náhľad
49 WI-NET internet 02.08.2012 13,00€ prevod
50 VSE elektrina 07.08.2012 244,00€ prevod náhľad
51 SPP a.s. plyn 02.08.2012 22,00€ prevod náhľad
52 Telekom telefón 10.08.2012 31,67€ prevod náhľad
53 ADM com s.r.o. cartridge 10.08.2012 32,81€ prevod náhľad
54 Svidgas s.r.o. materiál na opravu OcÚ 24.08.2012 583,72€ prevod náhľad
54 Svidgas s.r.o. prevod II náhľad II.
55 Milan Paprčka - Cassovia Books fotografovanie obce - 2. časť platby 17.08.2012 50,00€ prevod náhľad
56 SPP a.s. plyn 04.09.2012 22,00€ prevod náhľad
57 WI-NET internet 03.09.2012 13,00€ prevod náhľad
58 Svidgas s.r.o. materiál na opravu OcÚ 06.09.2012 44,06€ prevod náhľad
59 Telekom telefón 12.09.2012 28,94€ prevod náhľad
60 Keramika Kukla zrkadlo, zásobník, dávk. do WC 19.09.2012 39,90€ prevod náhľad
61 DAD Prešov divadelné predstavenie 01.10.2012 500,00€ prevod náhľad
62 WI-NET 02.10.2012 13,00€ prevod náhľad
internet
63 SPP a.s. plyn 02.10.2012 22,00€ prevod náhľad
64 Ján Štiavnický
geometrický plán na MK 26.11.2012 446,50€ prevod náhľad
65 VVS a.s. vodné 04.10.2012 13,81€ prevod náhľad
66 Telekom telefón 11.10.2012 28,79€ prevod náhľad
67 Ing. Milan Šoltýs rozhlasová ústredňa 22.10.2012 800,00€ prevod náhľad
68 INPROST spol. s r.o. tlačivá DzN 31.10.2012 27,31€ prevod náhľad
69 VSE elektrina 07.11.2012 244,00€ prevod náhľad
70 RVC Prešov diár samosprávy 02.11.2012 8,35€ prevod náhľad
71 WI-NET internet 06.11.2012 13,00€ prevod náhľad
72 SPP a.s. plyn 06.11.2012 22,00€ prevod náhľad
73 Telekom telefón 07.11.2012 28,79€ prevod náhľad
74 CBS, spol. s r.o. maľované mapy 28.12.2012 81,60€ prevod náhľad

75 Obec Vyšný Mirošov nocovňa 28.12.2012 120,00€ prevod náhľad
76 ZMOS

členské na rok 2013

03.01.2013 17,28€ prevod náhľad
77 Obec Šarišské Čierne zber, vývoz a usklad. odpadu 770,00€ prevod náhľad
78 PD Šarišské Ćierne zemné práce 28.12.2012 417,96 prevod náhľad
79 SPP a.s. plyn 06.12.2012 22,00€ prevod náhľad
80 Telekom telefón 07.12.2012 22,69€ prevod náhľad
81 WI-NET internet 12.12.2012 13,00€ prevod náhľad
82 VVS a.s. vodné 19.12.2012 9,20€ prevod náhľad
83 PAM-STAV BJ betónové kocky 21.01.2013 360,00€ prevod náhľad
FAKTÚRY ROK 2013
1 INPROST s.r.o. Obecné noviny 03.01.2013 52,00€ prevod náhľad
2 RVC Prešov členské na rok 2013 03.01.2013 25,00€ prevod

náhľad

3 SPP a.s. plyn 04.01.2013 22,00€ prevod náhľad
4 WI-NET internet 07.01.2013 13,00€ prevod náhľad
5 SAMNET informácie o dotáciách a grantoch
09.01.2013 32,86€
prevod náhľad
6 OcÚ Nižný Orlík príspevok na režijné náklady SOcÚ
21.01.2013 266,00€ prevod náhľad
7 Telekom telefón 10.01.2013 20,39€ prevod náhľad
8
SPP a.s. plyn 22.01.2013 8,84€ prevod náhľad
9
ADM com s.r.o.
cartridge
22.01.2013 36,90€ prevod náhľad


10 VSE elektrina k vráteniu 25.01.2013 450,40€ prevod náhľad
11 SPP a.s. plyn 08.02.2013 22,00€ prevod náhľad
12 VSE elektrina 07.02.2013 124,00€ prevod náhľad
13 WI-NET
internet 08.02.2013 13,00€ prevod náhľad
14 Telekom telefón 08.02.2013 20,39€ prevod náhľad
15 Poľnoprodukt s.r.o. odhŕňanie snehu 08.02.2013 135,00€ prevod náhľad
16
Ing. Kostik znalecký posudok 19.02.2013 70,00€ prevod náhľad
17 HaH Slovakia
tlač kalendárov
08.02.2013 70,00€ prevod náhľad
18
J. Štiavnický
geometrický plán na MK-2.časť
15.02.2013 247,00€ prevod náhľad
19
OcÚ Nižný Orlík
príspevok na činnosť SOcÚ
20.02.2013 371,30€ prevod náhľad20 S. Potičný
drevené schody a garníž
19.02.2013 130,00€
prevod
náhľad
21 Groupama poisťovňa poistné 20.02.2013 141,44€ prevod náhľad
22 SPF nájom 25.02.2013 49,00€ prevod náhľad
23 WI-NET internet 01.03.2013 13,00€ prevod náhľad
24 SPP a.s. plyn 05.03.2013 22,00€ prevod náhľad
25 MM Mark, s.r.o.
ročný poplatok Webhosting a Doménové služby 08.03.2013 38,18€ prevod náhľad
26 Telekom telefón 07.03.2013 20,39 prevod náhľad
27 Mak-MONT vertikálne žalúzie do KD 22.03.2013 422,60 prevod náhľad
28 VVS a.s. vodné 19.03.2013 23,51€ prevod náhľad
29 SOZA hudba reprodukovaná rozhlasom 27.03.2013 20,40€ prevod náhľad
30 WI-NET internet 04.04.2013 13,00€ prevod náhľad
31 SPP a.s. plyn 04.04.2013 22,00€ prevod náhľad
32 SocÚ Niž. Orlík alik. časť na opatrovateľskú čin. 04.04.2013 20,00€ prevod náhľad
33 CVČ Svidník záujmová činnosť v CVČ 09.04.2013 325,00€ prevod náhľad
34 Telekom telefón 09.04.2013 14,39€ prevod náhľad
35 SLOVGRAM odmeny výkonným umelcom 19.04.2013 33,50€ prevod náhľad
36 VSE elektrina 09.05.2013 124,00€ prevod náhľad
37 WI-NET internet 03.05.2013 13,00€ prevod náhľad
38 SPP a.s. plyn 03.05.2013 22,00€ prevod náhľad
39 Telkom telefón 09.05.2013 14,41€ prevod náhľad
40 Poľnoprodukt s.r.o. odhŕňanie snehu 16.05.2013 75,00€ prevod náhľad
41 Mesto Giraltovce záujmová činnosť v CVČ 27.05.2013 60,00€ prevod náhľad
42 Podduklianska knižnica Svidník Bibliobus 27.05.2013 45,00€ prevod náhľad
43 Ing. V. Mihaľ overenie účtovnej závierky
27.05.2013 360,00€ prevod náhľad
44 WI-NET internet 04.06.2013 13,00€ prevod náhľad
45 SPP a.s. plyn 04.06.2013 22,00€ prevod náhľad
46 Telekom teleón 07.06.2013 14,39€ prevod náhľad
47 VVS a.s. vodné 21.06.2013 9,43€ prevod náhľad
48 ADM com s.r.o. cartridge 28.06.2013 44,56€ prevod náhľad
49 WI-NET internet 03.07.2013 13,00€ prevod náhľad
50 Telekom telefón 11.07.2013 14,39€ prevod náhľad
51 SaÚC PSK Prešov oblasť Svidník oprava miestnej komunikácie 15.07.2013 779,20€ prevod náhľad
52 SPP a.s. plyn - preplatok
06.08.2013 -51,97 prevod náhľad
53 WI-NET internet 07.08.2013 13,00€ prevod náhľad
54 VSE elektrina 07.08.2013 124,00€ prevod náhľad
55 Telekom telefón 07.08.2013 14,39€ prevod náhľad
56 SPP a.s. plyn 14.08.2013 18,00€ prevod náhľad
57 WI-NET
internet
04.09.2013 13,00€ prevod náhľad
58 SPP a.s. plyn 04.09.2013 18,00€ prevod náhľad
59 Telekom telefón 09.09.2013 14,39€ prevod náhľad
60 VVS a.s. vodné 30.09.2013 12,58€ prevod náhľad
61 WI-NET internet 02.10.2013 13,00€ prevod náhľad
62 SPP a.s. plyn 02.10.2013 18,00€ prevod náhľad
63 CBS spol s r.o. Banská Bystrica výrez mapy na web 02.10.2013 12,00€ prevod náhľad
64 Telekom telefón 09.10.2013 14,39 prevod náhľad
65 PAMO - PM s.r.o. Bardejov zemné práce 15.10.2013 150,00€ prevod náhľad
66 J. Jurčišin, Bardejov štrk 17.10.2013 240,00€ prevod náhľad
67 VSE elektrina 07.11.2013 124,00€ prevod náhľad
68 WI-NET internet 05.11.2013 13,00€ prevod náhľad
69 SPP a.s. plyn 05.11.2013 18,00€ prevod náhľad
70 Telekom telefón 07.11.2013 14,39€ prevod náhľad
71 CVČ Svidník záujmová činnosť v CVČ 22.11.2013 325,00€ prevod náhľad
72 ADM com s.r.o.
cartridge
28.11.2013 11,76€ prevod náhľad
73 Obec Šarišské Čierne zber, vývoz a usklad. odpadu 28.11.2013 750,00€ prevod náhľad
74 SPP a.s. plyn 03.12.2013 18,00€ prevod náhľad
75 WI-NET internet 03.12.2013 13,00€ prevod náhľad
76 Obec Vyšný Mirošov nocovňa 05.12.2013 120,00€ prevod náhľad
77 INPROST s.r.o. Obecné noviny 05.12.2013 52,00€ prevod náhľad
78 Ján Gajzeľ Košice stolové pracovné kalendáre 06.12.2013 141,50€ dobierka
náhľad
79 Telekom telefón 09.12.2013 14,39€ prevod náhľad
80 ZMOS členské na rok 2014 10.12.2013 17,44€ prevod náhľad
81 S.Binčík - JUNIOR vianočné mikrožiarovky 16.12.2013 60,00€ dobierka náhľad
82 OZ DUKLA členské za rok 2013 19.12.2013 20,00€ prevod náhľad
83 VVS, a.s. vodné 23.12.2013 9,43€ prevod náhľad
84 Mikroregión Makovica členské za rok 2013 23.12.2013 66,38€ prevod náhľad
85 Telekom telefón 14,39€ prevod náhľad
86 VSE elektrina 87,74€ prevod náhľad

Faktúry 2012 dokumenty

FA_SPP,a.s._januar 2012_22,00€.pdf
FA_SPP,a.s._januar 2012_22,00€

Faktúry 2011

Faktura 2011 SVIDGAS, s.r.o..pdf
Faktúra SVIDGAS, s.r.o. Svidník - výstavba rigola

Faktúra 2011 CMR Slovakia, s.r.o..jpg
Faktúra C.M.R. Slovakia, s.r.o., Prešov - Ľubotice -rekonštrukcia MK

Faktúry 2012

5.1.2012, VVS - vodné
5.1.2012, VVS - vodné
5.1.2012, SAMMET - informácie o dotáciách a grantoch
5.1.2012, SAMMET - informácie o dotáciách a grantoch
10.1.2012, Wi-Net - internet
10.1.2012, Wi-Net - internet
10.1.2012, Telekom - telefón
10.1.2012, Telekom - telefón
10.1.2012, OcÚ Nižný Orlík - príspevok na režijné náklady SOcÚ N. Orlík
10.1.2012, OcÚ Nižný Orlík - príspevok na režijné náklady SOcÚ N. Orlík
18.1.2012, OcÚ Nižný Orlík - alikvotná časť na opatrovateľskú činnosť
18.1.2012, OcÚ Nižný Orlík - alikvotná časť na opatrovateľskú činnosť
27.1.2012, ADM com s.r.o. - cartridge
27.1.2012, ADM com s.r.o. - cartridge
1.2.2012, VSE - elektrina
1.2.2012, VSE - elektrina
3.2.2012, OcÚ Nižný Orlík - príspevok na činnosť, prácu a režijné náklady SOcÚ Nižný Orlík
3.2.2012, OcÚ Nižný Orlík - príspevok na činnosť, prácu a režijné náklady SOcÚ Nižný Orlík
3.2.2012, SPP - plyn
3.2.2012, SPP - plyn
3.2.2012, Telekom - telefón
3.2.2012, Telekom - telefón
5.2.2012, Poľnoprodukt spol s.r.o. - odhŕňanie snehu
5.2.2012, Poľnoprodukt spol s.r.o. - odhŕňanie snehu
8.2.2012, SPF - nájom pozemkov
8.2.2012, SPF - nájom pozemkov
21.2.2012, Wi-Net - internet
21.2.2012, Wi-Net - internet
23.2.2012, MM Mark, s.r.o. - Webhosting a Doménové služby
23.2.2012, MM Mark, s.r.o. - Webhosting a Doménové služby
23.2.2012, ADM com s.r.o. - toner
23.2.2012, ADM com s.r.o. - toner
1.3.2012, Wi-Net - internet
1.3.2012, Wi-Net - internet
2.3.2012, ADM com s.r.o. - cartridge
2.3.2012, ADM com s.r.o. - cartridge
2.3.2012, Poľnoprodukt spol. s.r.o. - odhŕňanie snehu
2.3.2012, Poľnoprodukt spol. s.r.o. - odhŕňanie snehu
5.3.2012, SPP - plyn
5.3.2012, SPP - plyn
7.3.2012, Telekom - telefón
7.3.2012, Telekom - telefón
8.3.2012, OLYMP - pečiatky
8.3.2012, OLYMP - pečiatky
12.3.2012, CONNECT - osvedčovacia kniha
12.3.2012, CONNECT - osvedčovacia kniha
20.3.2012, SOZA - hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu
20.3.2012, SOZA - hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu
22.3.2012, Cassovia Books - fotografovanie obce, prvá časť platby
22.3.2012, Cassovia Books - fotografovanie obce, prvá časť platby
3.4.2012, Wi-Net - internet
3.4.2012, Wi-Net - internet
11.4.2012, VVS - vodné
11.4.2012, VVS - vodné
11.4.2012, Telekom - telefón
11.4.2012, Telekom - telefón
3.4.2012, SPP - plyn
3.4.2012, SPP - plyn
17.4.2012, SLOVGRAM - odmeny výkonným umelcom
17.4.2012, SLOVGRAM - odmeny výkonným umelcom
2.5.2012, VSE - elektrina
2.5.2012, VSE - elektrina
3.5.2012, SPP - plyn
3.5.2012, SPP - plyn
3.5.2012, Podduklianska knižnica -  služby poskytnuté bibliobusom
3.5.2012, Podduklianska knižnica - služby poskytnuté bibliobusom
9.5.2012, Telekom - telefón
9.5.2012, Telekom - telefón
14.5.2012, Wi-Net - internet
14.5.2012, Wi-Net - internet
28.5.2012, VVS - práce na oprave vodovodu
28.5.2012, VVS - práce na oprave vodovodu
4.6.2012, Wi-Net - internet
4.6.2012, Wi-Net - internet
4.6.2012, SPP - plyn
4.6.2012, SPP - plyn
6.6.2012, Ing. Vladimír Mihaľ, auditor - overenie účtovnej závierky za rok 2011
6.6.2012, Ing. Vladimír Mihaľ, auditor - overenie účtovnej závierky za rok 2011
8.6.2012, Jaroslav Jakubašek - kamenivo
8.6.2012, Jaroslav Jakubašek - kamenivo
8.6.2012, Telekom - telefón
8.6.2012, Telekom - telefón
7.2012 VVS-1,54€
7.2012 VVS-1,54€
7.2012 WI-NET-13,00€
7.2012 WI-NET-13,00€
7.2012 VVS-10,74€
7.2012 VVS-10,74€
7.2012 Telekom-30,78€
7.2012 Telekom-30,78€
7.2012 D stav-12.441,83€
7.2012 D stav-12.441,83€
7.2012 Karpatský euroregión-15,00€
7.2012 Karpatský euroregión-15,00€
8.2012WI-NET-13,00€
8.2012WI-NET-13,00€
8.2012 VSE-244,00€
8.2012 VSE-244,00€
8.2012 SPP-22,00€
8.2012 SPP-22,00€
8.2012 Telekom-31,67€
8.2012 Telekom-31,67€
8.2012 ADM com-32,81€
8.2012 ADM com-32,81€
8.2012 Svidgas-583,72€
8.2012 Svidgas-583,72€
8.2012 Svidgas-druhá strana faktúry
8.2012 Svidgas-druhá strana faktúry
8.2012 Milan Paprčka-50,00€
8.2012 Milan Paprčka-50,00€
9.2012 SPP-22,00€
9.2012 SPP-22,00€
9.2012 WI-NET-13,00€
9.2012 WI-NET-13,00€
9.2012 Svidgas-44,06€
9.2012 Svidgas-44,06€
9.2012 Telekom-28,94€
9.2012 Telekom-28,94€
9.2012 Keramika Kukla-39,90€
9.2012 Keramika Kukla-39,90€
9.2012 DAD Prešov-500,00€
9.2012 DAD Prešov-500,00€
10.2012 WI-NET-13,00€
10.2012 WI-NET-13,00€
10.2012 SPP-22,00€
10.2012 SPP-22,00€
10.2012 Ján Štiavnický-446,50€
10.2012 Ján Štiavnický-446,50€
10.2012 VVS-13,81€
10.2012 VVS-13,81€
10.2012 Telekom-28,79€
10.2012 Telekom-28,79€
20.2012 Ing. Milan Śoltýs-MS-800,00€
20.2012 Ing. Milan Śoltýs-MS-800,00€
10.2012 INPROST-27,31€
10.2012 INPROST-27,31€
10.2012 VSE-244,00€
10.2012 VSE-244,00€
11.2012 RVC-8,35€
11.2012 RVC-8,35€
11.2012 WI-NET-13,00€
11.2012 WI-NET-13,00€
11.2012 SPP-22,00€
11.2012 SPP-22,00€
11.2012 Telekom-28,79€
11.2012 Telekom-28,79€
11.2012 CBS-81,60€
11.2012 CBS-81,60€
11.2012 Obec Vyšný Mirošov-120,00€
11.2012 Obec Vyšný Mirošov-120,00€
11.2012 ZMOS-17,28€
11.2012 ZMOS-17,28€
12.2012 Obec Šarišské Ćierne-770,00€
12.2012 Obec Šarišské Ćierne-770,00€
12.2012 PD Ďarišské Čierne-417,96€
12.2012 PD Ďarišské Čierne-417,96€
12.2012 SPP-22,00€
12.2012 SPP-22,00€
12.2012 Telekom-22,69€
12.2012 Telekom-22,69€
12.2012 WI-NET-13,00€
12.2012 WI-NET-13,00€
12.2012 VVS-9,20€
12.2012 VVS-9,20€
12.2012 PAM-STAV BJ-360,00,€
12.2012 PAM-STAV BJ-360,00,€

Faktúry rok 2013

1.2013 INPROST s.r.o. - 52,00€
1.2013 INPROST s.r.o. - 52,00€
1.2013 RVC - 25,00€
1.2013 RVC - 25,00€
1.2013 SPP - 22,00€
1.2013 SPP - 22,00€
1.2013 WI-NET - 13,00€
1.2013 WI-NET - 13,00€
1.2013 SAMNET - 32,86€
1.2013 SAMNET - 32,86€
1.2013 Telekom - 20,39€
1.2013 Telekom - 20,39€
1.2013 SPP - 8,84€
1.2013 SPP - 8,84€
1.2013 ADM com - 36,90€
1.2013 ADM com - 36,90€
1.2013 VSE - 450,00€
1.2013 VSE - 450,00€
1.2013 OcÚ Nižný Orlík - 266,00€
1.2013 OcÚ Nižný Orlík - 266,00€
1-2.2013 SPP - 22,00€
1-2.2013 SPP - 22,00€
2-2.2013 VSE - 124,00€
2-2.2013 VSE - 124,00€
3-2.2013 WI-NET - 13,00€
3-2.2013 WI-NET - 13,00€
4-2.2013 Telekom - 20,39€
4-2.2013 Telekom - 20,39€
5-2.2013 Poľnoprodukt - 135,00€
5-2.2013 Poľnoprodukt - 135,00€
6-2.2013 Ing. Kostik - 70,00€
6-2.2013 Ing. Kostik - 70,00€
7-2.2013 HaH Slovakia - 70,00€
7-2.2013 HaH Slovakia - 70,00€
8-2.2013 J. Štiavnický - 247,00€
8-2.2013 J. Štiavnický - 247,00€
9-2.2013 OcÚ Niž. Orlik - 371,30€
9-2.2013 OcÚ Niž. Orlik - 371,30€
10-2.2013 S. Potičný - 130,00€
10-2.2013 S. Potičný - 130,00€
11-2.2013 Groupama poisťovňa - 141,44€
11-2.2013 Groupama poisťovňa - 141,44€
12-2.2013 SPF - 49,00€
12-2.2013 SPF - 49,00€
1-3.2013 WI-NET - 13,00€
1-3.2013 WI-NET - 13,00€
2-3.2013 SPP - 22,00€
2-3.2013 SPP - 22,00€
3-3.2013 MM Mark - 38,18€
3-3.2013 MM Mark - 38,18€
4-3.2013 Telekom - 20,39€
4-3.2013 Telekom - 20,39€
5-3.2013 Mak-MONT422,60€
5-3.2013 Mak-MONT422,60€
6-3.2013 VVS - 23,51€
6-3.2013 VVS - 23,51€
7-3.2013 SOZA - 20,40€
7-3.2013 SOZA - 20,40€
1-4.2013 WI-NET - 13,00€
1-4.2013 WI-NET - 13,00€
2-4.2013 SPP - 22,00€
2-4.2013 SPP - 22,00€
3-4.2013 SOcÚ Niž. Orlík - 20,00€
3-4.2013 SOcÚ Niž. Orlík - 20,00€
4-4.2013 CVČ Svidník - 325,00€
4-4.2013 CVČ Svidník - 325,00€
5-4.2013 Telekom - 14,39€
5-4.2013 Telekom - 14,39€
6-4.2013 SLOVGRAM - 33,50€
6-4.2013 SLOVGRAM - 33,50€
7-4.2013 VSE - 124,00€
7-4.2013 VSE - 124,00€
1-5.2013 WI-NET 13,00€
1-5.2013 WI-NET 13,00€
2-5.2013 SPP 22,00€
2-5.2013 SPP 22,00€
3-5.2013 Telekom 14,41€
3-5.2013 Telekom 14,41€
4-5.2013 Poľnoprodukt 75,00€
4-5.2013 Poľnoprodukt 75,00€
5-5.2013 Mesto Giraltovce 60,00€
5-5.2013 Mesto Giraltovce 60,00€
6-5.2013 Podduklianska knižnica Svidník 45,00€
6-5.2013 Podduklianska knižnica Svidník 45,00€
7-5.2013 Ing. V. Mihaľ 360,00€
7-5.2013 Ing. V. Mihaľ 360,00€
1-6.2013 WI-NET 13,00€
1-6.2013 WI-NET 13,00€
2-6.2013 SPP 22,00€
2-6.2013 SPP 22,00€
3-6.2013 Telekom 14,39€
3-6.2013 Telekom 14,39€
4-6.2013 VVS 9,43€
4-6.2013 VVS 9,43€
5-6.2013 ADM com 44,56€
5-6.2013 ADM com 44,56€
1-7.2013 WI-NET 13,00€
1-7.2013 WI-NET 13,00€
2-7.2013 Telekom 14,39€
2-7.2013 Telekom 14,39€
3-7.2013 SaÚC PSK Svidník 779,20€
3-7.2013 SaÚC PSK Svidník 779,20€
4-7.2013 SPP -51,97€
4-7.2013 SPP -51,97€
1-8.2013 WI-NET 13,00€
1-8.2013 WI-NET 13,00€
2-8.2013 VSE 124,00€
2-8.2013 VSE 124,00€
3-8.2013 Telekom 14,39€
3-8.2013 Telekom 14,39€
4-8.2013 SPP 18,00€
4-8.2013 SPP 18,00€
1-9.2013 WI-NET 13,00€
1-9.2013 WI-NET 13,00€
2-9.2013 SPP 18,00€
2-9.2013 SPP 18,00€
3-9.2013 Telekom 14,39€
3-9.2013 Telekom 14,39€
4-9.2013 VVS 12,58€
4-9.2013 VVS 12,58€
1-10.2013 WI-NET 13,00€
1-10.2013 WI-NET 13,00€
2-10.2013 SPP 18,00€
2-10.2013 SPP 18,00€
3-10.2013 CBS 12,00€
3-10.2013 CBS 12,00€
4-10.2013 Telekom 14,39€
4-10.2013 Telekom 14,39€
5-10.2013 PAMO - PM 150,00€
5-10.2013 PAMO - PM 150,00€
6-10.2013 J. Jurčišin 240,00€
6-10.2013 J. Jurčišin 240,00€
1-11.2013 VSE 124,00€
1-11.2013 VSE 124,00€
2-11.2013 WI-NET 13,00€
2-11.2013 WI-NET 13,00€
3-11.2013 SPP 18,00€
3-11.2013 SPP 18,00€
4-11.2013 Telekom 14,39€
4-11.2013 Telekom 14,39€
5-11.2013 CVČ 325,00€
5-11.2013 CVČ 325,00€
6-11.2013 ADM com 11,76€
6-11.2013 ADM com 11,76€
7-11.2013 Obec Šarišské Čierne 750,00€
7-11.2013 Obec Šarišské Čierne 750,00€
1-12.2013 SPP 18,00€
1-12.2013 SPP 18,00€
2-12.2013 WI-NET 13,00€
2-12.2013 WI-NET 13,00€
3-12.2013 Obec Vyšný Mirošov 120,00€
3-12.2013 Obec Vyšný Mirošov 120,00€
4-12.2013 INPROST, s.r.o. 52,00€
4-12.2013 INPROST, s.r.o. 52,00€
5-12.2013 Ján Gajzeľ Košice 141,50€
5-12.2013 Ján Gajzeľ Košice 141,50€
6-12.2013 Telekom 14,39€
6-12.2013 Telekom 14,39€
7-12.2013 ZMOS 17,44€
7-12.2013 ZMOS 17,44€
8-12.2013 Slavomír Binčík - JUNIOR 60,00€
8-12.2013 Slavomír Binčík - JUNIOR 60,00€
9-12.2013 OZ DUKLA 20,00€
9-12.2013 OZ DUKLA 20,00€
10-12.2013 VVS 9,43€
10-12.2013 VVS 9,43€
11-12.2013 Mikroregión Makovica 66,38€
11-12.2013 Mikroregión Makovica 66,38€
12-12.2013 Telekom 14,39€
12-12.2013 Telekom 14,39€
13-12.2013 VSE 87,74€
13-12.2013 VSE 87,74€
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.