Faktúry 2018 Tab.

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY
JANUÁR 2018
01
WI-NET RA
internet 09.01.2018 13,00€ prevod
02 SPP a.s.
plyn 19.01.2018 33,00€ prevod
03 SAMNET
info o dotáciách 11.01.2018 32,86€ prevod
04 RVC Prešov
členské 2018 02.01.2018 25,00€ prevod
05 OcÚ N. Orlík
príspevok SOcÚ 05.01.2018 266,00€ prevod
06 Mgr. Lavrincová kniha 24.01.2018 13,90€ dobierka
07 mikroregión Beskyd
členské 2018 29.01.2018 50,00€ prevod
FEBRUÁR 2018
08 VSE a.s.
elektrina 15.02.2018 209,00€ prevod
09 SPP a.s.
plyn 09.02.2018 33,00€ prevod
10 WI-NET RA
internet 02.02.2018 13,00€ prevod
11 SPF
nájom pozemku 19.02.2018 49,00€ prevod
12
Podduklianska knižnica Svidník
Bibliobus 19.02.2018 60,00€ prevod
13 OcÚ Niž. Orlík
príspevok SOcÚ 22.02.2018 488,40 prevod
14 Groupama poisťovňa
poistné 2018 22.02.2018 141,44€ prevod
15 IFOsoft Prešov
agenda OcÚ 22.02.2018 79,20€ prevod
16 Edenred Slovakia, s.r.o.
stravné lístky 27.02.2018 135,38€ prevod
MAREC 2018
17
SPP a.s.
plyn 02.03.2018 33,00€ prevod
18 WI-NET RA
internet 02.03.2018 13,00€ prevod
19 IFOsoft Prešov
inštalácia SW 18 05.03.2018 10,80€ prevod
20 ADMcom toner 12.03.2018 20,88€ prevod
21 CVČ Svidník
CVČ
19.03.2018 92,57€ prevod
22 SLOVGRAM
verejný prenos 28.03.2018 38,50€ prevod
APRÍL 2018
23
SPP a.s.
plyn 33,00€ prevod
24 WI-NET RA
internet 13,00€ prevod
25 SOZA
reprodukovaná hudba 20,40€ prevod
26
27
MÁJ 2018

JÚN 2018

JÚL 2018

AUGUST 2018

SEPTEMBER 2018

OKTÓBER 2018


NOVEMBER 2018

DECEMBER 2018

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.