Faktúry 2018 Tab.

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY
JANUÁR 2018
01
WI-NET RA
internet 09.01.2018 13,00€ prevod
02 SPP a.s.
plyn 19.01.2018 33,00€ prevod
03 SAMNET
info o dotáciách 11.01.2018 32,86€ prevod
04 RVC Prešov
členské 2018 02.01.2018 25,00€ prevod
05 OcÚ N. Orlík
príspevok SOcÚ 05.01.2018 266,00€ prevod
06 Mgr. Lavrincová kniha 24.01.2018 13,90€ dobierka
07 mikroregión Beskyd
členské 2018 29.01.2018 50,00€ prevod
FEBRUÁR 2018
08 VSE a.s.
elektrina 15.02.2018 209,00€ prevod
09 SPP a.s.
plyn 09.02.2018 33,00€ prevod
10 WI-NET RA
internet 02.02.2018 13,00€ prevod
11 SPF
nájom pozemku 19.02.2018 49,00€ prevod
12
Podduklianska knižnica Svidník
Bibliobus 19.02.2018 60,00€ prevod
13 OcÚ Niž. Orlík
príspevok SOcÚ 22.02.2018 488,40 prevod
14 Groupama poisťovňa
poistné 2018 22.02.2018 141,44€ prevod
15 IFOsoft Prešov
agenda OcÚ 22.02.2018 79,20€ prevod
16 Edenred Slovakia, s.r.o.
stravné lístky 27.02.2018 135,38€ prevod
MAREC 2018
17
SPP a.s.
plyn 02.03.2018 33,00€ prevod
18 WI-NET RA
internet 02.03.2018 13,00€ prevod
19 IFOsoft Prešov
inštalácia SW 18 05.03.2018 10,80€ prevod
20 ADMcom toner 12.03.2018 20,88€ prevod
21 CVČ Svidník
CVČ
19.03.2018 92,57€ prevod
22 SLOVGRAM
verejný prenos 28.03.2018 38,50€ prevod
APRÍL 2018
23
SPP a.s.
plyn 03.04.2018 33,00€ prevod
24 WI-NET RA
internet 04.04.2018 13,00€ prevod
25 SOZA
reprodukovaná hudba 05.04.2018 20,40€ prevod
26 MS SOLUTIONS
doména a hosting 09.04.2018 48,00€ prevod
27 VVS  a.s. Košice
vodné 11.04.2018 25,66€ prevod
MÁJ 2018
28 VSE a.s.
elektrina 15.05.2018 209,00€ prevod
29 WINET RA
internet 02.05.2018 13,00€ prevod
30
SPP a.s.
plyn 03.05.2018 33,00€ prevod
31
Ing. Mihaľ, Svidník
individuálna účtovná závierka za rok 2017 29.05.2018 360,00€ prevod
JÚN 2018
32 SPP a.s.
plyn 04.06.2018 33,00€ prevod
33
INPROST s.r.o.
Obecné noviny 04.06.2018 20,80€ prevod
34 Ing. V.Hricek, Kurima
montáž žľabov a zvodov na KSB 04.06.2018 390,00€ prevod
35 Ing. V.Hricek, Kurima
materiál-žľaby a zvody na KSB 04.06.2018 793,42 prevod
36 WI-NET RA
internet 04.06.2018 13,00€ prevod
37 Vodoterm
materiál 15.06.2018 14,96€ prevod
38 RTVS
poplatky 28.06.2018 56,88€ prevod
JÚL 2018
39 WI-NET RA
internet 30.07.2018 13,00€ prevod
40
SPP a.s.
plyn 06.07.2018 33,00€ prevod
41
VVS a.s. Košice
vodné - 0,00€ -
42
SOcÚ Niž. Orlík
opatrovateľská činnosť - AČ 09.07.2018 20,00€ prevod
43 OcÚ Niž. Orlík
spracov. agendy na úseku SoŽP 09.07.2018 6,26€ prevod
44 J. Štiavnický, Svidník
spracovanie GP 16.07.2018 475,00€ prevod
45 BPP s.r.o. B. Bystrica
pružinové hojdačky 19.07.2018 545,00€ prevod
46 FURA s.r.o. Rozhanovce
spracovanie ohlásenia o odpade 24.07.2018 12,00€ prevod
47 STAVOPROJEKT, s.r.o. Prešov
projekt dopravného značenia 30.07.2018 84,00€ prevod
48 J. Grajzeľ Košice
magnetky a kľúčenky 30.07.2018 105,40€ prevod
AUGUST 2018
49
WI-NET RA
internet 01.08.2018 13,00€ prevod
50 SPP a.s.
plyn 03.08.2018 33,00€ prevod
51 VSE a.s.
elektrina 15.08.2018 209,00€ prevod
SEPTEMBER 2018
52 WI-NET RA
internet 03.09.2018 13,00e prevod
53 SPP a.s.
plyn 04.09.2018 33,00€ prevod
54
Pixel Print s.r.o.
kalendáre 17.09.2018 223,50€ prevod
55 SÚC PSK, oblasť Svidník
výspravky cesty 26.09.2018 114,62€ prevod
OKTÓBER 2018
56
WI-NET RA
internet 02.10.2018 13,00€ prevod
57 SPP, a.s.
plyn 03.10.2018 33,00€ prevod
58 CONNECT
kancelárske potreby
08.10.2018 33,69€ prevod
59 VVS, a.s.
vodné 08.10.2018 1,61€ prevod
60 UNIKOV
fúriky 08.10.2018 80,80€ prevod
61 Megatlač s.r.o.
vlajky a zástavy 17.10.2018 62,00€ prevod
62 FURA s.r.o.  Rozhanovce
spracovanie ohlásenia o odpade 18.10.2018 9,60€ prevod
63 ZM Beskyd
spoluúčasť - verejné obstarávanie 19.10.2018 250,00€ prevod
64 Ing. Michal Kleban - ELEC-MK
rekonštrukcia miestneho rozhlasu 22.10.2018 2312,51€ prevod

NOVEMBER 2018
65
DAMAX Tech s.r.o.
elektroinštalačné práce v OcÚ 05.11.2018 1420,42€ prevod
66 WI-NET RA
internet 05.11.2018

13,00€

 

prevod
67 TRUDON Bardejov
kancelársky nábytok 21.11.2018 2354,49€ prevod
68 Miroslav Mňahončák Ladomírová
murárske práce v  OcÚ 06.11.2018 2620,00€ prevod
69 SPP, a.s.
plyn 06.11.2018 33,00€ prevod
70 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
kancelárske potreby 07.11.2018 29,39 prevod
71 VSE a.s.
elektrina 15.11.2018 209,00€ prevod
72 ZMOS
členské na rok 2019 14.11.2018 12,69€ prevod
73 INŠTALATHERM s.r.o. Bardejov
montáž plynového kúrenia 19.11.2018 598,48€ prevod
74 Pixel Print s.r.o.
perá 19.11.2018 74,00€ prevod
75 Peter Pilip BYTSERVIS
stavebný materiál 19.11.2018 1469,70€ prevod
DECEMBER 2018
76
WI-NET
internet 04.12.2018 13,00€ prevod
77 SPP a.s.
plyn 04.12.2018 33,00€ prevod
78 INPROST s.r.o. Obecné noviny rok 2019 04.12.2018 88,40€ prevod
79 František Šiba - Vodoterm
stavebný materiál 02.01.2019 711,60€ prevod
80 obec Vyš. Mirošov
nocovňa 31.12.2018 120,00€ prevod
81 VVS, a.s.
vodné 31.12.2018 8,02€ prevod
82 VSE a.s.
vyúčtovanie elek. energie 25.01.2019 0,06€ prevod
83 SPP a.s.
vyúčtovanie plynu 29.01.2019 -143,81€ prevod
84 obec Šar. Čierne
vývoz a uskladnenie odpadu 17.01.2019 850,00€ prevod
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.