V sobotu 21. januára 2023 sa bude konať referendum.

Vyhlásenie referenda.pdf
Vyhlásenie referenda

Informácia pre voliča - slovenský jazyk.pdf
Informácia pre voliča - slovenský jazyk

Informácia pre voliča - rusínsky jazyk.pdf
Informácia pre voliča - rusínsky jazyk

Žiadosť o voľbu poštou, ak má TP na území SR.docx
Žiadosť o voľbu poštou, ak má TP na území SR

Žiadosť o voľbu poštou, ak nemá TP na území SR.docx
Žiadosť o voľbu poštou, ak nemá TP na území SR

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obeccigla@gmail.com

Hlasovací preukaz.doc
Hlasovací preukaz

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (1).docx
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (1)

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obeccigla@gmail.com

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.