V sobotu 29. októbra 2022 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.

informácia pre voliča.pdf
informácia pre voliča

informácia pre voliča ru.pdf
informácia pre voliča ru

informácia pre voliča 2.pdf
informácia pre voliča 2

informácia pre voliča 2 ru.pdf
informácia pre voliča 2 ru

oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022.pdf
oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

___________________________________________________________________________________________________

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa Miestnej volebnej komisie pre obec Cigla

Starosta obce Cigla v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za zapisovateľa Miestnej volebnej komisie obce Cigla vymenoval Annu Petraninovú.

Kontaktné údaje:

Anna Petraninová

Obecný úrad Cigla

Cigla 17

tel. kontakt: 0910 485713

e-mail: petraninova.anna@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

C I G L A

29.10.2022

Obec Cigla  u v e r e j ň u j e  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných

pre voľby starostu obce:

 

 

 1. Ján Bodrucký, 43 r., starosta, HLAS – sociálna demokracia

 

 

 

 

V Cigle

Dátum: 07.09.2022

 

 

 

Bc. Darina Kuchciková

predsedníčka MVK

_____________________________________________________________________________________________________

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v  C I G L E

29.10.2022

Obec Cigla  u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných

pre voľby do obecného zastupiteľstva:

 

 

 1. Peter Kľoc, Ing., 26 r., hasič, HLAS – sociálna demokracia
 2. Marián Lastivka, 53 r., strojník, HLAS – sociálna demokracia
 3. Peter Regrút, 37 r., živnostník, HLAS – sociálna demokracia
 4. Jozef Štefančík, 57 r., živnostník, SZOVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók/ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny

 

 

Vo volebnom obvode sa volí 3 poslancov.

 

 

V Cigle

Dátum: 07.09.2022

 

 

 

Bc. Darina Kuchciková

predsedníčka MVK

______________________________________________________________________________________________________

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu PSK.pdf
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu PSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov PSK.pdf
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov PSK

______________________________________________________________________________________________________

Odporúčania pre voličov

pred vstupom do volebnej miestnosti

 

 • • prekryte si horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom,

 

 • • do volebnej miestnosti vstupujte na vyzvanie, čím sa zabezpečí potrebný počet

voličov v danom okamihu,

 

 • • ak pred volebnou miestnosťou čakáte v rade, dodržujte dostatočný sociálny

odstup,

 

 • • pred vstupom do volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky,

 

 • • v prípade, že pred vstupom do volebnej miestnosti nebude k dispozícii

dávkovač dezinfekcie, použite vlastnú,

 

 • • vo volebnej komisii je potrebné preukázať svoju totožnosť, pri predložení

občianskeho preukazu vás preto člen komisie vyzve, aby ste si respirátor

na chvíľu zložili a ukázali tvár - po overení vašej totožnosti si respirátor

môžete opäť nasadiť,

 

 • • použite vlastné písacie potreby,

 

 • • po odchode z volebnej miestnosti si vydezinfikujte ruky.

______________________________________________________________________________________________________

Špeciálne hlasovanie Spojené voľby 2022.docx
Špeciálne hlasovanie Spojené voľby 2022

_______________________________________________________________________________________________________

výsledky volieb-zverejnenie.docx
výsledky volieb-zverejnenie

_______________________________________________________________________________________________________

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.