V sobotu 29. októbra 2022 sa budú konať voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.

informácia pre voliča.pdf
informácia pre voliča

informácia pre voliča ru.pdf
informácia pre voliča ru

informácia pre voliča 2.pdf
informácia pre voliča 2

informácia pre voliča 2 ru.pdf
informácia pre voliča 2 ru

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.