historické písomnosti

zoznam daňovníkov v obci Cigla vyhotovený v roku 1715
zoznam daňovníkov v obci Cigla vyhotovený v roku 1715
zoznam daňovníkov
zoznam daňovníkov
zoznam daňovníkov
zoznam daňovníkov
zoznam obcí z roku 1715 s uvedením počtu daňovníkov a počtu domov
zoznam obcí z roku 1715 s uvedením počtu daňovníkov a počtu domov
tovarišský list ciglanského mlynára Štefana Petruša z roku 1929
tovarišský list ciglanského mlynára Štefana Petruša z roku 1929
výučný list remesla mlynárskeho z roku 1929
výučný list remesla mlynárskeho z roku 1929
pokonávka z roku 1922
pokonávka z roku 1922
rodný list z roku 1933
rodný list z roku 1933
výťah z matriky sobášených vyšno-orlického matričného obvodu z roku 1940
výťah z matriky sobášených vyšno-orlického matričného obvodu z roku 1940
vysvedčenie z roku 1941
vysvedčenie z roku 1941
výkaz prospechu z roku 1954 /1/
výkaz prospechu z roku 1954 /1/
výkaz prospechu z roku 1954 /2/
výkaz prospechu z roku 1954 /2/
výkaz prospechu z roku 1954 /3/
výkaz prospechu z roku 1954 /3/
výkaz prospechu z roku 1954 /4/
výkaz prospechu z roku 1954 /4/
pozvánka na schôdzu NS k voľbe prezidenta z roku 1964
pozvánka na schôdzu NS k voľbe prezidenta z roku 1964
vyznamenanie prezidenta ČSSR z roku 1963
vyznamenanie prezidenta ČSSR z roku 1963
preukaz člena dozorného výboru Jednoty z roku 1976
preukaz člena dozorného výboru Jednoty z roku 1976
faktúra za automobil ŠKODA 105 S z roku 1985
faktúra za automobil ŠKODA 105 S z roku 1985
žiacky cestovný mesačný lístok z roku 1967
žiacky cestovný mesačný lístok z roku 1967
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.