Faktúry rok 2017

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY
JANUÁR 2017
1 ADM com s.r.o.
toner 19.01.2017 10,44 prevod
2 OcÚ Niž. Orlík
príspevok SOcÚ 25.01.2017 266,00€ prevod
3 OZ Dukla
členské 2017 10.01.2017 53,00€ prevod
4 Poľnoprodukt s.r.o.
odhŕňanie snehu 05.01.2017 165,00€ prevod
5 RVC Prešov
členské 2017 03.01.2017 25,00€ prevod
6 SAMNET
info o dotáciách 13.01.2017 32,86€ prevod
7 SPP a.s.
plyn 18.01.2017 11,00€ prevod
8 WI-NET RA
internet 10.01.2017 13,00€ prevod
FEBRUÁR 2017
9 Edenred Slovakia s.r.o.
stravné lístky 02.02.2017 99,98€ prevod
10 Groupama poisťovňa poistné 20.02.2017 141,44€ prevod
11 IFOsoft Prešov
programové vybavenie 27.02.2017 79,20€ prevod
12 MS SOLUTIONS Košice
doména a hosting 23.02.2017 48,00€ prevod
13 OcÚ Niž. Orlík
príspevok SOcÚ 08.02.2017 460,00€ prevod
14 SPF Bratislava
nájom 13.02.2017 49,00€ prevod
15 SPP a.s.
plyn 07.02.2017 11,00€ prevod
16 VSE a.s.
elektrina 15.02.2017 371,00€ prevod
17 WI-NET RA
internet 03.02.2017 13,00€ prevod
MAREC 2017
18 SPP a.s.
plyn 02.03.2017 11,00€ prevod
19 WI-NET RA
internet 03.03.2017 13,00€ prevod
20 SOZA Bratislava
reprodukovaná hudba 13.03.2017 20,40€ prevod
21 SLOVGRAM Bratislava
odmeny výkonným umelcom 20.03.2017 38,50€ prevod
22 Podduklianska knižnica SK
Bibliobus 03.04.2017 60,00€ prevod
23 CVČ Svidník
záujmová činnosť 10.04.2017 72,00€ prevod
APRÍL 2017
24 SPP a.s.
plyn 04.04.2017 11,00€ prevod
25 WI-NET RA
internet 07.04.2017 13,00€ prevod
26 VVS a.s. Košice
vodné 11.04.2017 6,29€ prevod
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.