Faktúry rok 2017

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY
JANUÁR 2017
1 ADM com s.r.o.
toner 19.01.2017 10,44 prevod
2 OcÚ Niž. Orlík
príspevok SOcÚ 25.01.2017 266,00€ prevod
3 OZ Dukla
členské 2017 10.01.2017 53,00€ prevod
4 Poľnoprodukt s.r.o.
odhŕňanie snehu 05.01.2017 165,00€ prevod
5 RVC Prešov
členské 2017 03.01.2017 25,00€ prevod
6 SAMNET
info o dotáciách 13.01.2017 32,86€ prevod
7 SPP a.s.
plyn 18.01.2017 11,00€ prevod
8 WI-NET RA
internet 10.01.2017 13,00€ prevod
FEBRUÁR 2017
9 Edenred Slovakia s.r.o.
stravné lístky 02.02.2017 99,98€ prevod
10 Groupama poisťovňa poistné 20.02.2017 141,44€ prevod
11 IFOsoft Prešov
programové vybavenie 27.02.2017 79,20€ prevod
12 MS SOLUTIONS Košice
doména a hosting 23.02.2017 48,00€ prevod
13 OcÚ Niž. Orlík
príspevok SOcÚ 08.02.2017 460,00€ prevod
14 SPF Bratislava
nájom 13.02.2017 49,00€ prevod
15 SPP a.s.
plyn 07.02.2017 11,00€ prevod
16 VSE a.s.
elektrina 15.02.2017 371,00€ prevod
17 WI-NET RA
internet 03.02.2017 13,00€ prevod
MAREC 2017
18 SPP a.s.
plyn 02.03.2017 11,00€ prevod
19 WI-NET RA
internet 03.03.2017 13,00€ prevod
20 SOZA Bratislava
reprodukovaná hudba 13.03.2017 20,40€ prevod
21 SLOVGRAM Bratislava
odmeny výkonným umelcom 20.03.2017 38,50€ prevod
22 Podduklianska knižnica SK
Bibliobus 03.04.2017 60,00€ prevod
23 CVČ Svidník
záujmová činnosť 10.04.2017 72,00€ prevod
APRÍL 2017
24 SPP a.s.
plyn 04.04.2017 11,00€ prevod
25 WI-NET RA
internet 07.04.2017 13,00€ prevod
26 VVS a.s. Košice
vodné 11.04.2017 6,29€ prevod
MÁJ 2017
27 WI-NET RA
internet 04.05.2017 13,00€ prevod
28 SPP a.s.
plyn 04.05.2017 11,00€ prevod
29 VSE a.s.
elektrina 15.05.2017 72,00€ prevod
30 Mgr. M. Žilková, Divín
PHSR 23.05.2017 325,00€ prevod
31 Ing. V. Mihaľ, Svidník
audit za rok 2016
22.05.2017 360,00€ prevod
32 B2Bpartner, Bratislava
kancelársky nábytok 16.05.2017 960,31€ prevod
JÚN 2017
33 WI-NET RA
internet 07.06.2017 13,00€ prevod
34 SÚC PSK oblasť Svidník
obaľovaná zmes 15.06.2017 202,31€ prevod
35 RTV
poplatky 16.06.2017 33,68€ prevod
36 J. Grajzeľ, Košice
magnetky 06.06.2017 87,80€ prevod
37 DAD Prešov
divadelné predstavenie 15.06.2017 550,00€ prevod
38 SPP a.s.
plyn 05.06.2017 11,00€ prevod
JÚL 2017
38 WI-NET RA
internet 04.07.2017 13,00€ prevod
39 ZM Beskyd
členské 10.07.2017 80,00€ prevod
40 ADM com s.r.o.
toner 13.07.2017 11,64€ prevod
41 SPP a.s.
plyn 04.07.2017 11,00€ prevod
42 VVS a.s. Košice
vodné 04.07.2017 1,57€ prevod
AUGUST 2017
43 OcÚ N. Orlík
spracovanie agendy - ŽP 08.08.2017 6,26€ prevod
44 Pixel Print s.r.o.
kalendáre 31.08.2017 170,10€ prevod
45 SOcÚ N. Orlík
opatrov. činnosť - AČ 08.08.2017 20,00€ prevod
46 SPP a.s.
plyn 02.08.2017 11,00€ prevod
47 VSE a.s.
elektrina 15.08.2017 204,00€ prevod
48 WI-NET RA
internet 30.08.2017 13,00€ prevod
SEPTEMBER 2017
49 ADM com s.r.o.
toner 26.09.2017 10,44€ prevod
50 Ján Štiavnický, Svidník
geodetické práce 05.09.2017 350,00€ prevod
51 SPP a.s.
plyn 05.09.2017 11,00€ prevod
52 VVS a.s. Košice
vodné 25.09.2017 1,57€ prevod
53 WI-NET RA
internet 06.09.2017 13,00€ prevod
OKTÓBER 2017
54 WI-NET RA
internet 03.10.2017 13,00€ prevod
55 SPP a.s.
plyn 02.10.2017 11,00€ prevod

NOVEMBER 2017
56
SPP a.s.
plyn 03.11.2017 11,00€ prevod
57
WI-NET RA
internet 08.11.2017 13,00€ prevod
58 VSE a.s.
elektrina 15.11.2017 204,00€ prevod
59 obec V. Mirošov
nocovňa 20.11.2017 120,00€ prevod
60 ZMOS
členské 2018 27.11.2017 14,52€ prevod
61 D. Fotta, Kobyly
projektová dokumentácia 04.12.2017 2040,00€ prevod
DECEMBER 2017
62 WI-NET RA
internet 04.12.2017 13,00€ prevod
63 INPROST s.r.o.
Obecné noviny 04.12.2017 67,60€ prevod
64 MUDr. A. Šlepecká
zdravotné posudky 27.12.2017 40,00€ prevod
65 obec Š. Čierne
vývoz odpadu 28.12.2017 810,00€ prevod
66 Poľnoprodukt s.r.o.
odhrňanie snehu 15.01.2018 45,00€ prevod
67 SPP a.s.
plyn 04.12.2017 11,00€ prevod
68 VVS a.s. Košice
vodné 27.12.2017 6,29€ prevod
69
SPP a.s. plyn - vyúčtovanie 17.01.2018 -145,19€ prevod
70 VSE a.s.
elektrina - vyúčtovanie 18.01.2018 29,28€ prevod
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.