V úvode úprimné ĎAKUJEM všetkým obyvateľom, ktorí veľmi ochotne zapožičali svoje súkromné staré fotografie k spestreniu našej webovej stránky.

cerkov

cerkov - rok 1953
cerkov - rok 1953
cerkov
cerkov
cerkov - rok 1978
cerkov - rok 1978
svätenie paschy
svätenie paschy
prvé sväté prijímanie - rok 1945
prvé sväté prijímanie - rok 1945
cerkov - rok 1946
cerkov - rok 1946
procesia /slávnostný sprievod veriacich/ na privítanie biskupa Gojdiča - rok 1942
procesia /slávnostný sprievod veriacich/ na privítanie biskupa Gojdiča - rok 1942
procesia na privítanie biskupa Gojdiča - rok 1942
procesia na privítanie biskupa Gojdiča - rok 1942
návšteva biskupa Gojdiča - rok 1942
návšteva biskupa Gojdiča - rok 1942
cerkov - rok 1936
cerkov - rok 1936
cerkov
cerkov
cerkov
cerkov
cerkov
cerkov
cerkov
cerkov
vonkajšia oprave cerkvi - rok 1970
vonkajšia oprave cerkvi - rok 1970
po vymaľovaní vnútrajška kostola ho bol posvätiť biskup Hirka
po vymaľovaní vnútrajška kostola ho bol posvätiť biskup Hirka
posviacka
posviacka
posviacka
posviacka
posviacka
posviacka
posviacka
posviacka
posviacka s biskupom Hirkom
posviacka s biskupom Hirkom
posviacka
posviacka
posviacka
posviacka
posviacka
posviacka
posviacka
posviacka
prvé sväté prijímanie s otcom duchovným Čečkom - rok 1971
prvé sväté prijímanie s otcom duchovným Čečkom - rok 1971
prvé sväté prijímanie - rok 1971
prvé sväté prijímanie - rok 1971
prvé sväté prijímanie - rok 1971
prvé sväté prijímanie - rok 1971
prvé sväté prijímanie - rok 1971
prvé sväté prijímanie - rok 1971
prvé sväté prijímanie - rok 1973
prvé sväté prijímanie - rok 1973
prvé sväté prijímanie s otcom duchovným Baranikom 27.7.1975
prvé sväté prijímanie s otcom duchovným Baranikom 27.7.1975
prvé sväté prijímanie - rok 1975
prvé sväté prijímanie - rok 1975
prvé sväté prijímanie - rok 1975
prvé sväté prijímanie - rok 1975
prvé sväté prijímanie s otcom duchovným Baranikom 18.8.1985
prvé sväté prijímanie s otcom duchovným Baranikom 18.8.1985
prvé sväté prijímanie s otcom duchovným Baranikom 18.8.1985
prvé sväté prijímanie s otcom duchovným Baranikom 18.8.1985
prvé sväté prijímanie s otcom duchovným Baranikom 18.8.1985
prvé sväté prijímanie s otcom duchovným Baranikom 18.8.1985
prvé sväté prijímanie s otcom duchovným Baranikom
prvé sväté prijímanie s otcom duchovným Baranikom
prvé sväté prijímanie s otcom duchovným Baranikom
prvé sväté prijímanie s otcom duchovným Baranikom
prvé sväté prijímanie - rok
prvé sväté prijímanie - rok
veriaci s otcom duchovným Baranikom v roku 1978
veriaci s otcom duchovným Baranikom v roku 1978
cerkov
cerkov
cerkov
cerkov
cerkov
cerkov
cerkov
cerkov
starý cintorín
starý cintorín
starý cintorín
starý cintorín
výzdoba starého cintorína po jeho oprave a pred posvätením
výzdoba starého cintorína po jeho oprave a pred posvätením
starý cintorín o pár rokov neskôr
starý cintorín o pár rokov neskôr
na starom cintoríne - rok 2004
na starom cintoríne - rok 2004

družstvo

prvá drevená budova JRD v Cigle
prvá drevená budova JRD v Cigle
a postupne pribúdali ďalšie
a postupne pribúdali ďalšie
družstvo
družstvo
družstvo
družstvo
družstvo
družstvo
dojičky v kravíne
dojičky v kravíne
dojičky
dojičky
dojičky
dojičky
údržba maštale
údržba maštale
družstevníci pri mláťačke
družstevníci pri mláťačke
mláťačka - stroj na mechanické oddelenie zrna
mláťačka - stroj na mechanické oddelenie zrna
pri mláťačke
pri mláťačke
jeden z prvých traktoristov na družstve
jeden z prvých traktoristov na družstve
prvé dva traktory a ich traktoristi /vpravo/ na družstve so samoviazačmi
prvé dva traktory a ich traktoristi /vpravo/ na družstve so samoviazačmi
samoviazač - stroj na kosenie a viazanie obilia do snopov
samoviazač - stroj na kosenie a viazanie obilia do snopov
práca po samoviazačoch, ručné skladanie snopkov obilia do kôpok
práca po samoviazačoch, ručné skladanie snopkov obilia do kôpok
zvoz sena
zvoz sena
takýto stoh sena bol na družstve
takýto stoh sena bol na družstve
pri stohu
pri stohu
pri senách
pri senách
fukárom sa dostávalo seno hore do stodoly
fukárom sa dostávalo seno hore do stodoly
vedúci hospodárskeho dvora so svojou pracovníčkou
vedúci hospodárskeho dvora so svojou pracovníčkou
práca pri fukári vo farbe
práca pri fukári vo farbe
víkendová prigáda na zber sena
víkendová prigáda na zber sena
neoddeliteľnou súčasťou družstva boli aj kone, napríklad, aj pri zvoze sena
neoddeliteľnou súčasťou družstva boli aj kone, napríklad, aj pri zvoze sena
určitý čas vypomáhal v družstve aj náš učiteľ ako pokladník
určitý čas vypomáhal v družstve aj náš učiteľ ako pokladník
varenie knedlí na družstevnú hostinu
varenie knedlí na družstevnú hostinu
družstevníčky pri zbieraní zemiakov
družstevníčky pri zbieraní zemiakov
družstevníčky
družstevníčky
dojičky
dojičky
váženie býkov
váženie býkov
na družstevnej váhe
na družstevnej váhe
zvoz sena o niečo neskôr
zvoz sena o niečo neskôr
časť družstevných garáží a vodič Volgy, ktorá vozila predsedu družstva
časť družstevných garáží a vodič Volgy, ktorá vozila predsedu družstva
dvaja prví traktoristi na družstve
dvaja prví traktoristi na družstve
družstevníci
družstevníci
vyparádené stroje i ľudia pred odchodom na prvomájový sprievod
vyparádené stroje i ľudia pred odchodom na prvomájový sprievod
najlepší pracovníci JRD v Cigle fotení na tabuľu cti
najlepší pracovníci JRD v Cigle fotení na tabuľu cti
ocenenie vzornej pracovníčky družstva
ocenenie vzornej pracovníčky družstva
prvý predseda JRD v Cigle s účtovníkom
prvý predseda JRD v Cigle s účtovníkom
zraz zakladateľov prvých JRD v okrese, kde boli pozvaní aj traja obyvatelia našej obce
zraz zakladateľov prvých JRD v okrese, kde boli pozvaní aj traja obyvatelia našej obce
schôdza družstevníkov
schôdza družstevníkov
výročná schôdza družstevníkov
výročná schôdza družstevníkov
výročná schôdza družstevníkov
výročná schôdza družstevníkov
družstevníčky pri oslave MDŽ spolu s vedúcim hospodárskeho dvora - rok 1976
družstevníčky pri oslave MDŽ spolu s vedúcim hospodárskeho dvora - rok 1976
aj dve Ciglanky patrili medzi vybraté vzorné družstevníčky z celého Slovenska, ktoré boli prijaté prezidentom Antonínom Novotným v Prahe - rok 1967
aj dve Ciglanky patrili medzi vybraté vzorné družstevníčky z celého Slovenska, ktoré boli prijaté prezidentom Antonínom Novotným v Prahe - rok 1967
článok o družstve z roku 1960
článok o družstve z roku 1960
článok o družstve z roku 1960 -2
článok o družstve z roku 1960 -2

Ak máte aj vy zaujímavé fotografie a chcete sa s nimi podeliť, zašlite ich na e-mailovú adresu obeccigla@gmail.com alebo doneste osobne.

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.