Faktúry Tab. 2021

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY

JANUÁR 2021




1 WI-NET
internet
05.01.2021
13,00€
prevod

2 RVC Prešov
členské 2021
05.01.2021
25,00€
prevod

3 SOcÚ Niž. Orlík
režijné náklady
27.01.2021
400,00€
prevod

4 OZ DUKLA
členské 2021
08.01.2021
34,00€
prevod

5 SAMNET
info o dotáciách a gr.
15.01.2021
32,86€
prevod

6 SPP a.s.
plyn
18.01.2021
20,00€
prevod

7 ADM com s.r.o.
toner
22.01.2021
20,88€
prevod

8 FURA s.r.o.
spracovanie OoVO
25.01.2021
9,60€
prevod


FEBRUÁR 2021





9 WI-NET
internet
02.02.2021
13,00€
prevod

10 SPP a.s.
plyn
02.02.2021
20,00€
prevod

11 Ticket Service, s.r.o.
stravné lístky
03.02.2021
132,36€
prevod

12 SLOVGRAM
odmeny umelcom
03.02.2021
38,40€
prevod

13
J.N.J projekt, s.r.o.
kamenivo
05.02.2021
155,75€
prevod

14
Kifli s.r.o.
respirátory
10.02.2021
148,00€
prevod

15
VSE a.s.
elektrina
15.02.2021
232,00€
prevod

16
Poľnoprodukt, s.r.o.
odhŕňanie snehu
11.02.2021
75,00€
prevod

17
Groupama poisťovňa
poistné 2021
22.02.2021
141,44€
prevod

18
IFOsoft s.r.o.
programové vybavenie 2021
24.02.2021
79,20€
prevod


MAREC 2021





19






20






21



































































































































































































































































































































































































































Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.