Faktúry Tab. 2021

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY

JANUÁR 2021
1 WI-NET
internet
05.01.2021
13,00€
prevod

2 RVC Prešov
členské 2021
05.01.2021
25,00€
prevod

3 SOcÚ Niž. Orlík
režijné náklady
27.01.2021
400,00€
prevod

4 OZ DUKLA
členské 2021
08.01.2021
34,00€
prevod

5 SAMNET
info o dotáciách a gr.
15.01.2021
32,86€
prevod

6 SPP a.s.
plyn
18.01.2021
20,00€
prevod

7 ADM com s.r.o.
toner
22.01.2021
20,88€
prevod

8 FURA s.r.o.
spracovanie OoVO
25.01.2021
9,60€
prevod


FEBRUÁR 2021

9 WI-NET
internet
02.02.2021
13,00€
prevod

10 SPP a.s.
plyn
02.02.2021
20,00€
prevod

11 Ticket Service, s.r.o.
stravné lístky
03.02.2021
132,36€
prevod

12 SLOVGRAM
odmeny umelcom
03.02.2021
38,40€
prevod

13
J.N.J projekt, s.r.o.
kamenivo
05.02.2021
155,75€
prevod

14
Kifli s.r.o.
respirátory
10.02.2021
148,00€
prevod

15
VSE a.s.
elektrina
15.02.2021
232,00€
prevod

16
Poľnoprodukt, s.r.o.
odhŕňanie snehu
11.02.2021
75,00€
prevod

17
Groupama poisťovňa
poistné 2021
22.02.2021
141,44€
prevod

18
IFOsoft s.r.o.
programové vybavenie 2021
24.02.2021
79,20€
prevod


MAREC 2021

19
SOcÚ Vyš. Orlík
príspevok SOcÚ
23.03.2021
408,00€
prevod

20
WI-NET
internet
02.03.2021
13,00€
prevod

21
SPP a.s.
plyn
02.03.2021
20,00€
prevod

22
IFOsoft s.r.o.
inštalácia programu
03.03.2021
12,00€
prevod

23
Poľnoprodukt spol. s r.o.
odhŕňanie snehu
04.03.2021
60,00€
prevod

24 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp
11.03.2021
207,00€
prevod

25
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
nájom pozemku
15.03.2021
195,34€
prevod

26
DATATRADE s.r.o.
profi prístup
18.03.2021
75,22€
prevod

27
ADM com s.r.o.
notebook
26.03.2021
600,00€
prevod

28
Helena Tančinová
kancelárske potreby
30.03.2021
25,16€
prevod


APRÍL 2021

29
WI-NET
internet
06.04.2021
13,00€
prevod

30
SPP a.s.
plyn
06.04.2021
20,00€
prevod

31
Ing. V. Mihaľ audítor Svidník
overenie IÚZ a IVS za rok 2020
28.04.2021
400,00€
prevod


MÁJ 2021

32
WI-NET
internet
03.05.2021
13,00€
prevod

33
SPP a.s.
plyn
04.05.2021
20,00€
prevod

34
VVS a.s.
vodné
05.05.2021
4,91€
prevod

35
VSE a.s.
elektrina
17.05.2021
232,00€
prevod

36
HaH SLOVAKIA, s.r.o.
tabuľa k ceste
12.05.2021
60,00€
prevod

37
Slovenská komora exekútorov
výpis z registra exekúcií
19.05.2021
4,50€
prevod

38
WI-NET
inštalácia int. prípojky
24.05.2021
119,00€
prevod

39
RTV
služby verejnosti
27.05.2021
122,14
prevod

40
Slovenská komora exekútorov
výpis z registra exekúcií
31.05.2021
6,60€
prevod


JÚN 2021

41
WI-NET s.r.o.
internet
01.06.2021
13,00€
prevod

42
SOcÚ Nižný Orlík
spracovanie agendy na úseku ŽP
03.06.2021
6,67€
prevod

43
SPP a.s.
plyn - vyúčtovanie
14.06.2021
53,91€
prevod

44
innogy Slovensko s.r.o.
plyn
22.06.2021
63,40€
prevod


JÚL 2021

45
WI-NET s.r.o.
internet
05.07.2021
13,00€
prevod

46
Podduklianska knižnica
Bibliobus
06.07.2021
60,00€
prevod

47
innogySlovensko s.r.o.
plyn
08.07.2021
63,40€
prevod

48
VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp
19.07.2021
138,00€
prevod


AUGUST 2021

49
WI-NET s.r.o.
internet
02.08.2021
13,00€
prevod

50
VSE a.s.
elektrina
16.08.2021
232,00€
prevod

51
innogy Slovensko s.r.o.
plyn
06.08.2021
63,40€
prevod

52

SaÚC PSK Svidník
výspravky MK
11.08.2021
1149,91€
prevod

53
TOP OFFICE s.r.o.
korková tabuľa
11.08.2021
31,52€
dobierka

54
Mikroregión Beskyd
členské 2021
30.08.2021
100,00€
prevod


SEPTEMBER 2021

55
WI-NET s.r.o.
internet
03.09.2021
13,00€
prevod

56
innogy Slovensko s.r.o.
plyn
09.09.2021
63,40€
prevod

57
ADM com s.r.o.
antivírus
28.09.2021
56,93€
prevod

58
ADM com s.r.o.
myš
29.09.2021
9,00€
prevod


OKTÓBER 2021

59
WI-NET s.r.o.
internet
04.10.2021
13,00€
prevod

60
innogy Slovensko s.r.o.
plyn
08.10.2021
63,40€
prevod


NOVEMBER 2021

61
Pixel Print s.r.o.
kalendáre
02.11.2021
223,65€
prevod

62
VVS, a.s.
vodné
05.11.2021
6,72€
prevod

63
WI-NET s.r.o.
internet
05.11.2021
13,00€
prevod

64
Eko Consulting Group s.r.o.
rukavice + dezinfekcia
05.11.2021
22,00€
prevod

65
VSE a.s.
elektrina
18.11.2021
232,00€
prevod

66
innogy Slovensko s.r.o.
plyn
09.11.2021
63,40€
prevod

67
CD Karolko s.r.o.
CD smútočné melódie
09.11.2021
10,40€
prevod

68
ADM com s.r.o.
servisné práce + toner
09.11.2021
37,44€
prevod


DECEMBER 2021

69 WI-NET s.r.o.
internet 02.12.2021 13,00€ prevod
70 innogy Slovensko s.r.o.
plyn 07.12.2021 63,40€ prevod
71 Obec Šarišské Čierne
zber, vývoz a uskladnenie odpadu 28.03.2022 1505,00€ prevod
72 INPROST s.r.o.
Obecné noviny 23.12.2021 98,80€ prevod
73 Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI
vybavenie kuchyne 30.12.2021 576,68€ prevod
74 SK JULIO s.r.o.
rekonštrukcia pódia 28.12.2021 6021,06€ prevod
75 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp 03.01.2022 69,00€ prevod
76 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp 03.01.2022 138,00€ prevod
77 fa_VSE a.s. -107,00€.pdf elektrina - vyúčtovanie 20.01.2022 -107,00€ prevod
78 innogy Slovensko s.r.o.
plyn - vyúčtovanie 19.01.2022 -324,66€ prevod
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.