V októbri 2019 bola zrealizovaná rekonštrukcia miestnej komunikácie za pomoci poskytnutej dotácie z MF SR.

pred rekonštrukciou
pred rekonštrukciou
pred rekonštrukciou
pred rekonštrukciou
pred rekonštrukciou
pred rekonštrukciou
počas rekonštrukcie
počas rekonštrukcie
počas rekonštrukciei
počas rekonštrukciei
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.