OSLAVA STOROČNICE 2008

oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice
oslava storočnice

____________________________________________________________________________________________________

SVATENIE PASCHY 2009

Svätenie paschy otcom duchovným Rastislavom Lišivkom.

svätenie paschy
svätenie paschy

____________________________________________________________________________________________________

POSVIACKA KRÍŽA 2011

V apríli 2011 dal starosta zrekonštruovať kríž v miestnom parku. Maľbu obnovil Tomáš Olijár z Dubovej, ostatné úpravy boli zrealizované v rámci menších obecných služieb. Zrekonštruovaný kríž posvätil duchovný otec farnosti Jaroslav Kačmár.

posviacka kríža
posviacka kríža
posviacka kríža
posviacka kríža
posviacka kríža
posviacka kríža
posviacka kríža
posviacka kríža
posviacka kríža
posviacka kríža
posviacka kríža
posviacka kríža

____________________________________________________________________________________________________

SVATENIE PASCHY 2012

Posvätenie paschy duchovným otcom farnosti Jaroslavom Kačmárom.

svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy

____________________________________________________________________________________________________

POSVIACKA KULTÚRNEHO DOMU 2012

8.9.2012 otec duchovný Jaroslav Kačmár posvätil zrekonštuovaný kultúry dom i samotnú vynovenú sálu kultúrneho domu.

posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD
posviacka KD

____________________________________________________________________________________________________

OPRAVA KRÍŽA 2013

V roku 2013 dal starosta zhotoviť nový kríž na mieste zvanom "Pid križom", keďže starý kríž bol už poškodený a zvalený na zemi. Týmto miestom viedla kedysi cesta z Cigly do Zborova, po ktorej naši obyvatelia, ale aj obyvatelia zo susednej obce Dubová, chodili do obce Zborov predávať napríklad maslo, syr, vajcia, ba i kurčatá a odnášali si nakúpený cukor, ryžu, petrolej, zápalky a iné potrebné veci. Po ceste si ľudia oddýchli pri kríži a pomodlili sa. Nový kríž bol posvätený v tunajšom chráme a teraz sa krásne vyníma na pozadí lesného porastu, aj keď cesta medzi obcami je už len spomienkou.

starý kríž
starý kríž
nový kríž
nový kríž
nový kríž
nový kríž
nový kríž
nový kríž

____________________________________________________________________________________________________

SVATENIE PASCHY 2014

V dnešnú svätú a Veľkú nedeľu Paschy  ráno  sme v našej cerkvi slávili utiereň Vzkriesenia, konala sa  svätá liturgia a náš duchovný otec Jaroslav Kačmár potom posvätil veľkonočné jedlá.  Potom sa už každý ponáhľal s košíkom domov.  Dnes to už nie je aktuálne, ale niekedy sa hovorilo, že kto bude prvý s košíkom doma, bude prvý aj na poli.

svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy

__________________________________________________________________________________________

ROZLÚČKA S OTCOM DUCHOVNÝM 2018

V nedeľu 8.7.2018 po svätej liturgii sa farníci z Cigly lúčili s duchovným otcom Jaroslavom Kačmárom, ktorý po 8-ročnom pôsobení vo farnosti Kečkovce, filiálka Cigla, odchádza na nové pôsobisko. Za všetkých farníkov pri tejto príležitosti poďakoval starosta obce Ján Bodrucký, ktorý zaželal duchovnému otcovi veľa zdravia a v novom pôsobisku veľa dobrých farníkov a veľa Božích milostí. Duchovný otec sa potom rozlúčil s každým farníkom osobne podaním ruky. Slzy v očiach farníkov boli jasným dôkazom spokojnosti s pôsobením duchovného otca Jaroslava Kačmára a zároveň aj smútkom z jeho odchodu. ĎAKUJEME.

rozlúčka
rozlúčka
rozlúčka
rozlúčka
rozlúčka
rozlúčka
rozlúčka
rozlúčka
rozlúčka
rozlúčka
rozlúčka
rozlúčka
rozlúčka
rozlúčka
rozlúčka
rozlúčka

_____________________________________________________________________________________________

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.