V mesiacoch apríl a máj 2012 sa zrealizovala úprava zelene na cintoríne a v miestnom parku.

smreky, ktoré vysokým kalamitným vyvrátením ohrozovali národnú kultúrnu pamiatku a pomníky na cintoríne
smreky, ktoré vysokým kalamitným vyvrátením ohrozovali národnú kultúrnu pamiatku a pomníky na cintoríne
výrub smrekov v parku
výrub smrekov v parku
na zabezpečenie ochrany kaplnky bol potrebný výrub lipy rastúcej v tesnej blízkosti kaplnky
na zabezpečenie ochrany kaplnky bol potrebný výrub lipy rastúcej v tesnej blízkosti kaplnky
redukcia celkového objemu koruny líp s cieľom zabezpečiť ich stabilitu na stanovišti
redukcia celkového objemu koruny líp s cieľom zabezpečiť ich stabilitu na stanovišti
lipy po redukcii
lipy po redukcii
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.