V októbri 2018 obec z vlastných zdrojov zrealizovala rekonštrukciu miestneho rozhlasu, pri ktorej boli nové reproduktory upevnené na stĺpy elektrického vedenia.

starý rozhlas
starý rozhlas
nový rozhlas
nový rozhlas
nový rozhlas
nový rozhlas
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.