Faktúry rok 2015

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET DÁTUM ÚHRADY SUMA € SPôSOB ÚHRADY POZNÁMKY

AUGUST 2015
44 Ján Grajzeľ KE
dar
31.08.2015 17,00€ prevod
45 SPP a.s.
plyn 04.08.2015 17,00€ prevod
46 VSE a.s. Košice
elektrina 24.08.2015 -0,08€ prevod
47 VSE a.s. Košice
elektrina 17.08.2015 208,00€ prevod
48 WI-NET RA
internet 05.08.2015 13,,00€ prevod
SEPTEMBER 2015
49 ADM com s.r.o. Svidník
toner 28.09.2015 11,64€ prevod
50 Palivá a stavebniny BJ
piesok 24.09.2015 119,70€ prevod
51 SPP a.s.
plyn 07.10.2015 17,00€ prevod
52 WI-NET RA
internet 04.09.2015 13,00€ prevod
OKTÓBER 2015
53 WI-NET RA
internet 05.10.2015 13,00€ prevod
54 SPP a.s.
plyn 02.10.2015 17,00€ prevod
55 VVS, a.s.
vodné 05.10.2015 17,29€ prevod

NOVEMBER 2015
56 ZMOS
členské 2016 01.12.2015 16,00€ prevod
57 WI-NET RA
internet 03.11.2015 13,00€ prevod
58 VSE a.s. Košice
elektrina 16.11.2015 208,00€ prevod
59 SPP a.s.
plyn 03.11.2015 17,00€ prevod
60 RASTer V. Orlík
kalendáre 18.11.2015 102,29€ prevod
61 Odpadový hospodár s.r.o.
vzorové dokumenty
20.11.2015 60,00€ prevod
DECEMBER 2015
62 HaH Slovakia
tabuľa 24,00€ prevod
63 Inprost s.r.o.
Obecné noviny 02.12.2015 67,60€ prevod
64 SPP a.s.
plyn 17,00€ prevod
65 VVS, a.s.
vodné 16.12.2015 -18,86€ prevod
66 WI-NET RA
internet 03.12.2015 13,00€ prevod
67 ZMOS
členské 2016 01.12.2015 16,00€ prevod
68
obec Vyšný Mirošov
nocovňa
10.12.2015 120,00€ prevod
69
obec Šar. Čierne
vývoz odpadu 22.12.2015 780,00€ prevod
70
výroba tabule 30.12.2015 24,00€ prevod
71
zemné práce 30.12.2015 1159,68€ prevod
ROK 2016
JANUÁR 2016
1 RVC Prešov
členské 2016 07.01.2016 25,00€ prevod
2 SAMNET
info o dotáciách a grantoch 08.01.2016 32,86€ prevod
3 OcÚ Nižný Orlík
príspevok na režijné náklady 04.02.2016 266,00€ prevod
4 SPP a.s. plyn 18.01.2016 16,00€ prevod
5 SPP a.s.
plyn-vyúčtovanie 22.01.2016 -31,14€ prevod
6 VSE a.s. Košice
elektrina-vyúčtovanie 22.01.2016 -16,46€ prevod
7 WI-NET RA
internet 18.01.2016 13,00€ prevod

FEBRUÁR 2016



8 Groupama poisťovňa
poistné 22.02.2016 141,44€ prevod
9 Komunálna poisťovňa
poistné 10.02.2016 6,64€ prevod
10 SPF
nájom 26.02.2016 49,00€ prevod
11 SPP a.s.
plyn 03.02.2016 16,00€ prevod
12 VSE a.s.
elektrina 18.02.2016 204,00€ prevod
13 Edenred Slovakia
stravné lístky 23.02.2016 93,24€ prevod

14

15

WINET RA

CVČ Svidník

internet

CVČ

05.02.2016

02.03.2016

13,00€

144,00€

prevod

prevod

MAREC 2016
16 IFOsoft  Prešov
program na rok 2016 10.03.2016 79,20€ prevod
17 MS SOLUTIONS
doména a hosting 10.03.2016 48,00€ prevod
18 OcÚ Niž. Orlík
príspevok SOcÚ 19.04.2016 485,00€ prevod
19 Podduklianska knižnica
Bibliobus 21.03.2016 60,00€ prevod
20
SLOVGRAM
odmeny výkonným umelcom 21.03.2016 38,50€ prevod
21 SOZA
reprodukovaná hudba 21.03.2016 20,40€ prevod
22 SPP a.s.
plyn 02.03.2016 16,00€ prevod
23 VVS, a.s.
vodné 24.03.2016 22,01€ prevod
24 WI-NET RA
internet 02.03.2016 13,00€ prevod

APRÍL 2016
25 RTV
nedoplatok KP 19.04.2016 56,8€ prevod
26 SPP a.s.
plyn 05.04.2016 16,00€ prevod
27 WI-NET RA
internet 05.04.2016 13,00€ prevod
MÁJ 2016
28 Ing. V. Mihaľ
audit za rok  2015 16.05.2016 360,00€ prevod
29 SPP a.s.
plyn 04.05.2016 16,00€ prevod
30 VSE a.s.
elektrina 16.05.2016 204,00€ prevod
31 WI-NET RA
internet 04.05.2016 13,00€ prevod
JÚN 2016
32
ADM com s.r.o.
toner 23.06.2016 11,64€ prevod
33
SPP a.s.
plyn 03.06.2016 16,00€ prevod
34 WI-NET RA
internet 03.06.2016 13,00€ prevod
JÚL 2016
35 SPP a.s.
plyn 04.07.2016 16,00€ prevod
36 WI-NET RA
internet 04.07.2016 13,00€ prevod
37 VVS, a.s.
vodné 11.07.2016 11,00€ prevod

AUGUST 2016



38
A. Kuklová - stavebniny
stavebný materiál 30.08.2016 321,13€ prevod
39
F. Pavličko - Stavebniny
stavebný materiál 30.08.2016 254,39€ prevod
40 GUBERNATOR s.r.o.
náter strechy
22.08.2016 700,00€ prevod
41 FORZA SLOVAKIA a.s.
kalendáre 31.08.2016 81,00€ prevod
42 obec N. Orlík
AČ-opatrov. činnosť 09.08.2016 20,00€ prevod
43 Palivá a stavebniny, a.s. Bardejov
piesok 03.08.2016 114,02€ prevod
44 R. Krajčík Trubin
Bezpečnostný projekt 03.08.2016 60,00€ prevod
45 Radoslav Cina-Lajzer
murárske práce 16.08.2016 1.100,00€ prevod
46 SPP a.s.
plyn 03.08.2016 16,00€ prevod
47 VSE a.s.
elektrina 15.08.2016 204,00€ prevod
48 WI-NET RA internet 03.08.2016 13,00€ prevod

 





SEPTEMBER 2016
49 WI-NET RA
internet 05.09.2016 13,00€ prevod
50
SPP a.s.
plyn 02.09.2016 16,00€ prevod
51
DAMAX Tech
elektromontážne práce 16.09.2016 443,12€ prevod
OKTÓBER 2016
52
WI-NET RA
internet 04.10.2016 13,00€ prevod
53
VVS, a.s.
vodné 10.10.2016 7,86€ prevod
54
SPP a.s.
plyn 04.10.2016 16,00€ prevod
55 DAMAX Tech
elektromontážne práce 03.10.2016 45,00€ prevod
NOVEMBER 2016
56 WI-NET RA
internet 03.11.2016 13,00€ prevod
57 SPP a.s.
plyn 03.11.2016 16,00€ prevod
58 VSE a.s.
elektrina 15.11.2016 204,00€ prevod
59 OcÚ Niž. Orlík
agenda ŽP 10.11.2016 6,60€ prevod
60
KS-KOMFORT
ihrisko 14.11.2016 369,00€ prevod
61
RTVS
služby RTVS 16.11.2016 33,68€ prevod


DECEMBER 2016



62 ZMOS
členské 2017 05.12.2016 15,18€ prevod
63 WI-NET RA
internet 05.12.2016 13,00 prevod
64 VVS, a.s.
vodné 23.12.2016 4,72€ prevod
65 SPP a.s.
plyn 05.12.2016 16,00€ prevod
66 Radoslav Cina-Lajzer
murárske práce 27.12.2016 145,00€ prevod
67 PyroCollection
pyrotechnika 21.12.2016 100,00€ prevod
68 MUDr. Šlepecká
zdravotný posudok 22.12.2016 16,00€ prevod
69 INPROST s.r.o.
Obecné noviny 05.12.2016 67,60 prevod
70 B2B Partner
kovové skrine 22.12.2016 602,40€ prevod
71 SPP a.s.
plyn vyúčtovanie 25.01.2017 -67,38€ prevod
72 VSE a.s. elektrina vyúčtovanie 26.01.2017 52,13€ prevod
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.