V októbri 2022 bola aj vďaka dotácii z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prevedená rekonštrukcia verejného priestranstva pred budovou OcÚ.

pred rekonštrukciou
pred rekonštrukciou
pred rekonštrukciou
pred rekonštrukciou
pred rekonštrukciou
pred rekonštrukciou
rekonštrukcia
rekonštrukcia
rekonštrukcia
rekonštrukcia
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii
po rekonštrukcii

__________________________________________________________________________________________________________________________

Rekonštrukcia verejných priestranstiev pred OcÚ v obci Cigla.pdf
Rekonštrukcia verejných priestranstiev pred OcÚ v obci Cigla

___________________________________________________________________________________________________________________________

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.