Dokumenty na stiahnutie :

ÚV SR - PUĽS - stretnutie rodákov.PDF
ÚV SR - PUĽS - stretnutie rodákov

PSK Prešov - stretnutie rodákov.PDF
PSK Prešov - stretnutie rodákov

Ing. Vladimír Mihaľ - účtovná závierka 2014.PDF
Ing. V. Mihaľ - účtovná závierka 2014.PDF

Ifosoft Prešov - programové vybavenie.PDF
Ifosoft Prešov - programové vybavenie

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kečkovce-NZ.PDF
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kečkovce-NZ

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kečkovce-ZoUBKZ.PDF
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kečkovce-ZoUBKZ

Mgr. Milan Hoško, Helena Hošková - NZ.docx
Mgr. Milan Hoško, Helena Hošková - NZ

Mgr. Milan Hoško, Helena Hošková - ZoUBKZ.doc
Mgr. Milan Hoško, Helena Hošková - ZoUBKZ

GKC - Dohoda o ukončení NZ.doc
GKC - Dohoda o ukončení NZ

GKC - Dohoda o ukončení ZoUBKZ.doc
GKC - Dohoda o ukončení ZoUBKZ

Ing. V. Mihaľ Svidník - ÚZ 2015.PDF
Ing. V. Mihaľ Svidník - ÚZ 2015

Ing. V. Mihaľ -ÚZ 2016.PDF
Ing. V. Mihaľ -ÚZ 2016

D. Fotta-ZoD na dodávku PD.PDF
D. Fotta-ZoD na dodávku PD

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kečkovce - ZoUBKZ.doc
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kečkovce - ZoUBKZ

VO SK, a.s. - mandátna zmluva DS.doc
VO SK, a.s. - mandátna zmluva DS

Slovanet, a.s. Zmluva o dielo - DS.pdf
Slovanet, a.s. Zmluva o dielo - DS

Europam PJ s.r.o. zmluva o dielo-IHR.PDF
Europam PJ s.r.o. zmluva o dielo-IHR

FURA s.r.o. Rozhanovce-Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu.PDF
FURA s.r.o. Rozhanovce-Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

Ing. V. Mihaľ Svidník-ÚZ 2017.PDF
Ing. V. Mihaľ Svidník-ÚZ 2017


ZEPO, spol. s r.o. Michalovce - Zmluva o dielo RP.PDF
ZEPO, spol. s r.o. Michalovce - Zmluva o dielo RP

Ing. V. Mihaľ Svidník - ÚZ 2019.pdf
Ing. V. Mihaľ Svidník - ÚZ 2019

Zmluva o výpožičke.pdf
Zmluva o výpožičke

innogy Slovensko s.r.o. - Zmluva o združenej dodávke plynu.pdf
innogy Slovensko s.r.o. - Zmluva o združenej dodávke plynu

Ing. V. Mihaľ - ZÚ 2020.pdf
Ing. V. Mihaľ - ZÚ 2020

Ing. V. Mihaľ - ÚZ 2021.pdf
Ing. V. Mihaľ - ÚZ 2021

Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Municipálnom úvere.pdf
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Municipálnom úvere

Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o úvere.pdf
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o úvere

Obec Cigla C.M.R., Slovakia, s.r.o..pdf
Obec Cigla C.M.R., Slovakia, s.r.o.

NATUR-PACK, a.s. aktulalizácia Prílohy č. 1.pdf
NATUR-PACK, a.s. aktulalizácia Prílohy č. 1

Milan Groško - MGP - Zmluva o poskytovaní služieb č. 4-2023.pdf
Milan Groško - MGP - Zmluva o poskytovaní služieb č. 4-2023

DataCentrum - Zmluva o pripojení.pdf
DataCentrum - Zmluva o pripojení

ÚPSVaR Bardejov - Dohoda č. 23-34-054-262.pdf
ÚPSVaR Bardejov - Dohoda č. 23-34-054-262

Milan Groško MGP - Zmluva o dielo č. 2-2023.docx
Milan Groško MGP - Zmluva o dielo č. 2-2023

IGNITE, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb.docx
IGNITE, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb

Prima banka Slovensko, a.s..PDF
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Municipálnom úvere

H.K.K. mont, s.r.o. 1.pdf
H.K.K. mont, s.r.o. 1

H.K.K. mont, s.r.o. 2.pdf
H.K.K. mont, s.r.o. 2

Ing. M. Lipka, audítor, Tulčík.docx
Ing. M. Lipka, audítor, Tulčík

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.