Výzva na predloženie ponuky

Výzva Obec Cigla.docx
výzva na predloženie ponuky

_____________________________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie ponuky "Investícia do zriadenia domu smútku v obci Cigla"

Výzva domy smútku_Cigla.docx
Výzva domy smútku_Cigla

Príloha č. 1 zmluva o dielo.docx
Príloha č. 1 zmluva o dielo

Príloha č. 2 typový projekt domu smútku_SMALL.pdf
Príloha č. 2 typový projekt domu smútku_SMALL

Príloha č. 3 výkaz výmer.xls
Príloha č. 3 výkaz výmer

Príloha č. 4 katastrálna mapa.pdf
Príloha č. 4 katastrálna mapa

___________________________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk na akciu

D.1.A - 01 - Koordinačná situácia.pdf
D.1.A - 01 - Koordinačná situácia

D.1.A - 02 - Situácia Pôvodný stav.pdf
D.1.A - 02 - Situácia Pôvodný stav

D.1.A - 03 - Pohľady Pôvodný stav.pdf
D.1.A - 03 - Pohľady Pôvodný stav

D.1.A - 04 - Situácia Buracie práce.pdf
D.1.A - 04 - Situácia Buracie práce

D.1.A - 05 - Pohľady Buracie práce.pdf
D.1.A - 05 - Pohľady Buracie práce

D.1.A - 06 - Výkopové práce.pdf
D.1.A - 06 - Výkopové práce

D.1.A - 07 - Oporný múr a oplotenie - Nový stav.pdf
D.1.A - 07 - Oporný múr a oplotenie - Nový stav

D.1.A - 08 - Oporný múr a oplotenie - Pohľady.pdf
D.1.A - 08 - Oporný múr a oplotenie - Pohľady

D.1.A - 09 - Športovisko.pdf
D.1.A - 09 - Športovisko

D.1.A - 10 -Prístrešok - Pôdorys.pdf
D.1.A - 10 -Prístrešok - Pôdorys

D.1.A - 11 -Prístrešok - Rez.pdf
D.1.A - 11 -Prístrešok - Rez

D.1.A - 12 -Detské ihrisko.pdf
D.1.A - 12 -Detské ihrisko

D.1.A - 12 -Spevnené plochy a sadové úpravy.pdf
D.1.A - 12 -Spevnené plochy a sadové úpravy

Návrh zmluvy Ihrisko.docx
Návrh zmluvy Ihrisko

Príloha 2 a) Súhrnná správa.docx
Príloha 2 a) Súhrnná správa

Príloha 2 b) TECHNICKÁ SPRÁVA.doc
Príloha 2 b) TECHNICKÁ SPRÁVA

Príloha 3 Výkaz výmer.xlsx
Príloha 3 Výkaz výmer

Výzva Ihrisko obec Cigla.docx
Výzva Ihrisko obec Cigla

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.