____________________________________________________________________________________________________

pozdrav od Jozefa Šepitku a Ing. Jozefa Čemu
pozdrav od Jozefa Šepitku a Ing. Jozefa Čemu

____________________________________________________________________________________________________

Pekný pozdrav z Dachstajnu zasielajú Šepitkovi a Čemovi

____________________________________________________________________________________________________

Voľba hlavného kontrolóra obce Cigla.

voľba HK
voľba HK

____________________________________________________________________________________________________

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.