Evidencia občanov obce Cigla za rok 2012


Počet občanov obce Cigla k 01.01.2012:   107

Počet občanov obce Cigla k 31.12.2012:   106

 

Narodilo sa:             0                            

Prisťahovalo sa:       3                      

Zomrelo:                  3                                 

Odhlásilo sa:            1                          

 

Počet občanov obce Cigla k 31.12.2012:

106

 

Narodili sa v roku 2012: 0

Zomreli v roku 2012:

Bodrucký Peter

Tkáč Andrej

Lastivka Jozef

______________________________________________________________

 

Evidencia občanov obce Cigla za rok 2013


Počet občanov obce Cigla k 01.01.2013:   106

Počet občanov obce Cigla k 31.12.2013:     97

 

Narodilo sa:             0                            

Prisťahovalo sa:       0                    

Zomrelo:                  1                                 

Odhlásilo sa:            8                          

 

Počet občanov obce Cigla k 31.12.2013:


97

 

Narodili sa v roku 2013: 0

Zomreli v roku 2013:

Sidorová Mária

______________________________________________________________

 

Evidencia občanov obce Cigla za rok 2014


Počet občanov obce Cigla k 01.01.2014:     97

Počet občanov obce Cigla k 31.12.2014:     95

 

Narodilo sa:             0                            

Prisťahovalo sa:       0                    

Zomrelo:                  2                                 

Odhlásilo sa:            0                          

 

Počet občanov obce Cigla k 31.12.2014:


95

 

Narodili sa v roku 2014: 0

Zomreli v roku 2014:

Miková Květa

Ovšanik Jozef

____________________________________________________

 

Evidencia občanov obce Cigla za rok 2015


Počet občanov obce Cigla k 01.01.2015:     95

Počet občanov obce Cigla k 31.12.2015:     90

 

Narodilo sa:             2                            

Prisťahovalo sa:       0                    

Zomrelo:                  3                                 

Odhlásilo sa:            4                          

 

Počet občanov obce Cigla k 31.12.2015:  90


 

Narodili sa v roku 2015:

Pavlíková Jana

Bodrucký Jozef

Zomreli v roku 2015:

Poláková Anna

Tkáč Ján

Miko Július

____________________________________________________

 

Evidencia občanov obce Cigla za rok 2016

 

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2016:      90

 

Narodili sa: 0

Prisťahovali sa: 0

Zomreli: 2

Miroslav Vaškanin

Anna Tkáčová

Odhlásili sa: 1

 

Počet občanov obce Cigla k 31.12.2016:      87

 

____________________________________________________

 

Evidencia občanov obce Cigla za rok 2017

 

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2017:      87

Narodili sa:   0

Prisťahovali sa: 0

Zomreli: 4

Mária Štefančíková

Ján Tkáč

Jozef Štefančík

Peter Kuchcik

Odhlásili sa: 7

Počet občanov obce Cigla k 31.12.2017:      76

______________________________________________

 

Evidencia občanov obce Cigla za rok 2018

 

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2018:        76

Narodili sa: 0

Prisťahovali sa: 1

Zomreli: 2

Helena Tkáčová

Andrej Bilas

Odhlásili sa: 5

Počet občanov obce Cigla k 31.12.2018:        70

______________________________________________

 

Evidencia občanov obce Cigla za rok 2019

 

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2019:        70

Narodili sa:  1

Prisťahovali sa:

Zomreli: 3

Emil Ferenc

Anna Kučeravá

Jozef Šepitka

Zuzana Lastivková

Odsťahovali sa:

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.