Farský úrad

storočnica chrámu za prítomnosti arcibiskupa Jána Babjaka (rok 2008)
storočnica chrámu za prítomnosti arcibiskupa Jána Babjaka (rok 2008)
storočnica...
storočnica...

svätenie paschy - rok 2009

svätenie paschy
svätenie paschy

svätenie paschy - rok 2012

svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy
svätenie paschy

posvätenie opraveného kultúrneho domu - 8. septembra 2012

posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
posvätenie KD
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.