Komisia pre verejný poriadok

Samospráva

predseda - Peter Kľoc

členovia - Milan Redecha, Jozef Štefančík

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.