FAKTÚRY 2023

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY

JANUÁR 2023

1
RVC Prešov
členské
02.01.2023
25,00€
prevod

2
WI-NET s.r.o.
internet
03.01.2023
13,00€
prevod

3
VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp
13.01.2023
227,99€
prevod

4
Samnet
info o dotáciách a grantoch
13.01.2023
32,86€
prevod

5
ADM com s.r.o.
toner
17.01.2023
10,80€
prevod

6
VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp
18.01.2023
227,99€
prevod

7
FÚRA s.r.o.
spr. hlásenia o vzniku odpadu
30.01.2023
9,60€
prevod

8
SLOVGRAM
odmeny výkonným umelcom
30.01.2023
38,40€
prevod

9
OZ DUKLA
členské
31.01.2023
36,50€
prevod


FEBRUÁR 2023

10
WI-NET s.r.o.
internet
02.02.2023
13,00€
prevod

11 VSE a.s.
elektrina
15.02.2023
210,00€
prevod

12 SOcÚ Niž. Orlík
činnosť SOcÚ
08.02.2023
400,00€
prevod

13 VSE a.s.
zemný plyn
13.02.2023
380,70€
prevod

14
RZMOD členské 2013-2022 a 2023
15.02.2023
110,00€
prevod

15
IFOsoft s.r.o.
programové vybavenie EO a DP
16.02.2023
81,60€
prevod

16 UNION poisťovňa
poistenie majetku 17.02.2023 141,44€ prevod
MAREC 2023
17 WI-NET s.r.o.
internet 02.03.2023 13,00€ prevod
18 IFOsoft s.r.o.
inštalácia programu EO a DP 03.03.2023 19,20€ prevod
19 VSE a.s.
zemný plyn 07.03.2023 192,00€ prevod
20 Ticket Service, s.r.o.
stravné lístky 08.03.2023 121,25€ prevod
21 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp 15.03.2023 76,00€ prevod
22 POĽNOPRODUKT s.r.o.
odhŕňanie snehu 17.03.2023 225,00€ prevod
23 DATATRADE s.r.o.
predĺženie profi prístupu 17.03.2023 90,00€ prevod
24 NASES
MONET + ProID + Q Client 28.03.2023 30,72€ prevod
APRÍL 2023
25 WI-NET s.r.o. internet 05.04.2023 13,00€ prevod
26
HaH SLOVAKIA, s.r.o.
výroba pečiatky
11.04.2023
97,20€
prevod

27 VSE a.s.
zemný plyn 20.04.2023 192,00€ prevod
28 SOZA hudba reprodukov. rozhlasom 03.05.2023 22,80€ prevod
29 VVS, a.s.
vodné 03.05.2023 7,57€ prevod
MÁJ 2023
30 SOcÚ Niž. Orlík
príspevok na činnosť SOcÚ 03.05.2023 547,50€ prevod
31 WI-NET s.r.o.
internet 04.05.2023 13,00€ prevod
32 VSE a.s.
zemný plyn 09.05.2023 192,00€ prevod
33 VSE a.s.
elektrina 15.05.2023 210,00€ prevod
34 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp 15.05.2023 76,00€ prevod
35 Podduklianska knižnica
BIBLIOBUS 22.05.2023 60,00€ prevod
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.