FAKTÚRY 2023

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY

JANUÁR 2023

1
RVC Prešov
členské
02.01.2023
25,00€
prevod

2
WI-NET s.r.o.
internet
03.01.2023
13,00€
prevod

3
VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp
13.01.2023
227,99€
prevod

4
Samnet
info o dotáciách a grantoch
13.01.2023
32,86€
prevod

5
ADM com s.r.o.
toner
17.01.2023
10,80€
prevod

6
VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp
18.01.2023
227,99€
prevod

7
FÚRA s.r.o.
spr. hlásenia o vzniku odpadu
30.01.2023
9,60€
prevod

8
SLOVGRAM
odmeny výkonným umelcom
30.01.2023
38,40€
prevod

9
OZ DUKLA
členské
31.01.2023
36,50€
prevod


FEBRUÁR 2023

10
WI-NET s.r.o.
internet
02.02.2023
13,00€
prevod

11 VSE a.s.
elektrina
15.02.2023
210,00€
prevod

12 SOcÚ Niž. Orlík
činnosť SOcÚ
08.02.2023
400,00€
prevod

13 VSE a.s.
zemný plyn
13.02.2023
380,70€
prevod

14
RZMOD členské 2013-2022 a 2023
15.02.2023
110,00€
prevod

15
IFOsoft s.r.o.
programové vybavenie EO a DP
16.02.2023
81,60€
prevod

16 UNION poisťovňa
poistenie majetku 17.02.2023 141,44€ prevod
MAREC 2023
17 WI-NET s.r.o.
internet 02.03.2023 13,00€ prevod
18 IFOsoft s.r.o.
inštalácia programu EO a DP 03.03.2023 19,20€ prevod
19 VSE a.s.
zemný plyn 07.03.2023 192,00€ prevod
20 Ticket Service, s.r.o.
stravné lístky 08.03.2023 121,25€ prevod
21 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp 15.03.2023 76,00€ prevod
22 POĽNOPRODUKT s.r.o.
odhŕňanie snehu 17.03.2023 225,00€ prevod
23 DATATRADE s.r.o.
predĺženie profi prístupu 17.03.2023 90,00€ prevod
24 NASES
MONET + ProID + Q Client 28.03.2023 30,72€ prevod
APRÍL 2023
25 WI-NET s.r.o. internet 05.04.2023 13,00€ prevod
26
HaH SLOVAKIA, s.r.o.
výroba pečiatky
11.04.2023
97,20€
prevod

27 VSE a.s.
zemný plyn 20.04.2023 192,00€ prevod
28 SOZA hudba reprodukov. rozhlasom 03.05.2023 22,80€ prevod
29 VVS, a.s.
vodné 03.05.2023 7,57€ prevod
MÁJ 2023
30 SOcÚ Niž. Orlík
príspevok na činnosť SOcÚ 03.05.2023 547,50€ prevod
31 WI-NET s.r.o.
internet 04.05.2023 13,00€ prevod
32 VSE a.s.
zemný plyn 09.05.2023 192,00€ prevod
33 VSE a.s.
elektrina 15.05.2023 210,00€ prevod
34 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp 15.05.2023 76,00€ prevod
35 Podduklianska knižnica
BIBLIOBUS 22.05.2023 60,00€ prevod
36 SOcÚ Nižný Orlík
spracovanie agendy na úseku ŽP 29.05.2023 8,08€ prevod
JÚN 2023
37 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp 02.06.2023 151,99 prevod
38 WI-NET s.r.o.
internet 05.06.2023 13,00€ prevod
39 IFOsoft s.r.o.
kontrola dát pre migráciu DCOM
06.06.2023 32,40€ prevod
40 VSE a.s.
zemný plyn 15.06.2023 192,00€ prevod
41 Združenie mikroregiónu Beskyd
poplatok za obec pre rok 2023 19.06.2023 150,00€ prevod
42 Milan Groško - MGP
vypracovanie Evidencie pohrebiska
27.06.2023
200,00€ prevod
JÚL 2023
43 LAKATA s.r.o.
PD "Autobusová zastávka v obci Cigla" 03.07.2023 1200,00€ prevod
44 Milan Makovský, MaK-MONT
vertikálne žalúzie 03.07.2023 294,00€ prevod
45 WI-NET s.r.o. internet 06.07.2023 13,00€ prevod
46 RTVS
služby poskytované RTVS 06.07.2023 53,44€ prevod
47 VSE a.s.
zemný plyn 17.07.2023 192,00€ prevod
48 PAMO-BJ s.r.o.
sprietočnenie potoka, čistenie MK a VP
3416,40€ prevod
49 J.N.J projekt, s.r.o.
kamenivo 21.07.2023 319,01€ prevod
50 OZ Dukla
mimoriadny členský príspevok 26.07.2023 100,00€ prevod
AUGUST 2023
51 WI-NET s.r.o.
internet 03.08.2023 13,00€ prevod
52 VSE a.s.
zemný plyn 15.08.2023 192,00€ prevod
53 VSE a.s.
elektrina 15.08.2023 210,00€ prevod
54 J.N.J projekt, s.r.o.
kamenivo 09.08.2023 163,16€ prevod
55 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp 09.08.2023 76,00€ prevod
56 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp 10.08.2023 76,00€ prevod
SEPTEMBER 2023
57 WI-NET s.r.o.
internet 06.09.2023 13,00€ prevod
58 VSE a.s.
zemný plyn 18.09.2023 192,00€ prevod
59 VVS, a.s.
vývoz obsahu žúmp 14.09.2023 151,99 prevod
60 RVC Prešov
školenie HK 07.09.2023 25,00€ prevod
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.