Faktúry Tab. 2019

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY
JANUÁR 2019
1
WI-NET
internet 04.01.2019 13,00€ prevod
2
obec Niž. Orlík
príspevok SOcÚ 17.01.2019 266,00€ prevod
3 JUMOS, s.r.o.
posypový vozík 07.01.2019 363,60 prevod
4 SAMNET
informácie o dotáciách a grantoch 10.01.2019 32,86€ prevod
5 Peter Regrút
maliarske práce 10.01.2019 220,00€ prevod
6 SPP a.s.
plyn 17.01.2019 30,00€ prevod
7 PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.
kancelárske potreby 21.01.2019 17,27€ dobierka
8 SLOVGRAM
odmeny umelcom 23.01.2019 38,40€ prevod
9 OZ Dukla
členské na rok 2019 23.01.2019 38,00€ prevod
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.