Faktúry Tab. 2019

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY
JANUÁR 2019
1
WI-NET
internet 04.01.2019 13,00€ prevod
2
obec Niž. Orlík
príspevok SOcÚ 17.01.2019 266,00€ prevod
3 JUMOS, s.r.o.
posypový vozík 07.01.2019 363,60 prevod
4 SAMNET
informácie o dotáciách a grantoch 10.01.2019 32,86€ prevod
5 Peter Regrút
maliarske práce 10.01.2019 220,00€ prevod
6 SPP a.s.
plyn 17.01.2019 30,00€ prevod
7 PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.
kancelárske potreby 21.01.2019 17,27€ dobierka
8 SLOVGRAM
odmeny umelcom 23.01.2019 38,40€ prevod
9 OZ Dukla
členské na rok 2019 23.01.2019 38,00€ prevod
10 TOP OFFICE s.r.o. Matúškovo
kancelárske potreby 30.01.2019 25,16€ prevod
11 FURA s.r.o.
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 30.01.2019 9,60€ prevod
FEBRUÁR 2019
12 SPP a.s.
plyn 04.02.2019 30,00€ prevod
13
WI-NET
internet 05.02.2019 13,00€ prevod
14 VSE a.s.
elektrina 15.02.2019 215,00€ prevod
15 Poľnoprodukt, s.r.o.
odhrňanie snehu 11.02.2019 255,00€ prevod
16 Podduklianska knižnica
Bibliobus 13.02.2019 60,00€ prevod
17 Groupama poisťovňa
poistné 20.02.2019 141,44€ prevod
18 IFOsoft s.r.o.
programové vybavenie 20.02.2019 79,20€ prevod
19 SPF
nájom 25.02.2019 49,00€ prevod
20 ADM com s.r.o.
toner
27.02.2019 10,44€ prevod
21 IFOsoft s.r.o.
inštalácia ekonomickej agendy 27.02.2019 10,80€ prevod
22 MS SOLUTIONS Košice
doména a hosting 28.02.2019 49,00€ prevod
MAREC 2019
23 SOZA
verejné použitie hudobných diel 01.03.2019 20,40€ prevod
24 obec Nižný Orlík
príspevok na činnosť SOcÚ 21.03.2019 456,00€ prevod
25 SPP a.s.
plyn 04.03.2019 30,00€ prevod
26 WI-NET

internet

 

04.03.2019 13,00€ prevod
27 ADM com s.r.o.
toner 07.03.2019 10,44€ prevod
28 Mikroregión Beskyd
členské na rok 2019 21.03.2019 50,00€ prevod
29 Ticket Service, s.r.o.
stravné lístky 22.03.2019 136,39€ prevod
30 Ing. Z. Marczibal - CONNECT
kniha daní 27.03.2019 24,00€ prevod
31 RTVS
služby 28.03.2019 42,96€ prevod
32 VVS a.s.
vodné 28.03.2019 4,81€ prevod
APRÍL 2019
33 SPP a.s.
plyn 02.04.2019 30,00€ prevod
34 WI-NET
internet 02.04.2019 13,00€ prevod
35 SOcÚ Nižný Orlík
doplatok SOcÚ 02.04.2019 134,00€ prevod
36 DATATRADE s.r.o.
profi prístup 08.04.2019 75,22€ prevod
MÁJ 2019
37 SPP a.s.
plyn 03.05.2019 30,00€ prevod
38 WI-NET
internet 03.05.2019 13,00€ prevod
39 VSE a.s.
elektrina 15.05.2019 215,00€ prevod
JÚN 2019
40 Ing. V. Mihaľ Svidník
individuálna účtovná závierka za rok 2018 03.06.2019 400,00€ prevod
41 WI-NET
internet 04.06.2019 13,00€ prevod
42 SPP a.s.
plyn 04.06.2019 30,00€ prevod
43 FAXCOPY
fotoobraz na plátne 03.06.2019 19,80€ prevod
JÚL 2019
44 SPP a.s.
plyn 02.07.2019 30,00€ prevod
45 WI-NET
internet 04.07.2019 13,00€ prevod
46 VVS a.s.
vodné 09.07.2019 3,20€ prevod
47 GASTRO-GALAXI, s.r.o.
nerezový drez + skrinka 22.7.2019 1235,70€ prevod
AUGUST 2019
48 SPP a.s.
plyn 02.08.2019 30,00€ prevod
49 SOcÚ N. Orlík
spracov. agendy na úseku ŽP 05.08.2019 7,10€ prevod
50 VSE a.s.
elektrina 15.08.2019 215,00€ prevod
51 WI-NET
internet 07.08.2019 13,00€ prevod
52 ZEPO spol. s r.o. Michalovce
stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia priekop v obci Cigla" 14.08.2019 7.368,44€ prevod
SEPTEMBER 2019
53 SPP a.s.
plyn 03.09.2019 30,00€ prevod
54 WI-NET
internet 04.09.2019 13,00€ prevod
55 VVS a.s.
vodné 19.09.2019 4,81€ prevod
52 ZEPO spol. s r.o. Michalovce
stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia priekop v obci Cigla" - 2. splátka
19.09.2019 140.000,00€ prevod
56 značenie.sk, s.r.o. dopravné značenie 25.09.2019 435,24€ prevod
57 INŠTALATHERM s.r.o.
kuch. batéria + príslušenstvo 30.09.2019 384,44€ prevod
OKTÓBER 2019
58 SPP a.s.
plyn 02.10.2019 30,00€ prevod
59 WI-NET
internet 02.10.2019 13,00€ prevod
60 Ján Štiavnický
geodetické práce 29.10.2019 380,00€ prevod
61 VVS a.s.
vodné - 0,00€ -
62 C.M.R. Slovakia, s.r.o.
rekonštrukcia miestnej komunikácie 28.10.2019 10.000,00€ prevod
63 C.M.R. Slovakia, s.r.o.
rekonštrukcia miestnej komunikácie 30.10.2019 12.631,28 prevod
NOVEMBER 2019
64 Pixel Print s.r.o.
kalendáre 2020 06.11.2019 168,00€ prevod
65 WI-NET
internet 05.11.2019 13,00€ prevod
66 SPP a.s.
plyn 05.11.2019 30,00€ prevod
67 VVS a.s.
vodné - 0,00€ -
68 VSE a.s.
elektrina 15.11.2019 215,00€ prevod
69 ZMOS
členské na rok 2020 20.11.2019 13,00€ prevod
DECEMBER 2019
70 SPP a.s.
plyn 03.12.2019 30,00€ prevod
71 Ján Grajzeľ Košice
pohľadnice obce 03.12.2019 54,00€ prevod
72 WI-NET
internet 03.12.2019 13,00€ prevod
73 INPROST, s.r.o.
Obecné noviny 04.12.2019 93,60€ prevod
74 Ing. Zuzana Lazarová
smernica pre VO 05.12.2019 125,00€ prevod
75 Ivan Rohaľ - DUDRA
materiál 05.12.2019 16,39€ prevod
76 obec Vyšný Mirošov
nocovňa 05.12.2019 120,00€ prevod
77 National Pen
perá 17.12.2019 50,00€ prevod
78
Obecný podnik Šar. Čierne
vývoz a uskladnenie odpadu 03.01.2020 1020,00€ prevod
79 Ing. Michal Kostik
znalecký posudok 07.01.2020 130,00€ prevod
80 SPP a.s.
plyn - vyúčovanie 17.01.2020 13,03€ prevod
81 VSE a.s.
elektrina - vyúčtovanie 27.01.2020 11,12€ prevod
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.