Kontaktné údaje: Obec Cigla

so sídlom Obecný úrad Cigla 17

086 37 Šarišské Čierne

Tel.: 0903 776785

www.cigla.sk

e-mail: obeccigla@gmail.com

 

Infraštruktúra:

verejný vodovod

rozvod elektrickej energie

telekomunikačné rozvody

rozvod plynu

 

Občianska vybavenosť:

obecný úrad

kultúrny dom

cintorín

predajňa potravín

poľovnícka chata

 

Farský úrad:

farnosť Kečkovce

duchovný otec Martin Krajňak

Telefón: 054/7592023

 

Počet obyvateľov k 1.1.2013: 106

Počet obyvateľov k 31.7.2013: 103

Počet obyvateľov k 30.9.2013: 97

Počet obyvateľov k 1.1.2014: 97

Počet obyvateľov k 1.1.2015: 96

Počet obyvateľov k 1.1.2016: 90

Počet obyvateľov k 1.1.2017: 87

Počet obyvateľov k 1.1.2018: 76

počet obyvateľov k 1.1.2019: 70

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.