Faktúry Tab. 2020

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY
JANUÁR 2020
1 WI-NET
internet 03.01.2020 13,00€ prevod
2 SOcÚ Nižný Orlík
režijné náklady SOcÚ 27.01.2020 400,00€ prevod
3 SAMNET
info o dotáciách a grantoch 08.01.2020 32,86€ prevod
4 OZ DUKLA
členské na rok 2020 15.01.2020 35,00€ prevod
5 SPP a.s.
plyn 15.01.2020 33,00€ prevod
6 Ing. Michal Kleban - ELEC-MK
vianočná výzdoba 27.01.2020 650,69€ prevod
7 Peter Špik Vyšná Polianka
chladnička 06.02.2020 389,00€ prevod
8 FURA s.r.o.
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 30.01.2020 9,60€ prevod
FEBRUÁR 2020
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.