Faktúry Tab. 2020

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET

DÁTUM

ÚHRADY

SUMA €

SPôSOB

ÚHRADY

POZNÁMKY
JANUÁR 2020
1 WI-NET
internet 03.01.2020 13,00€ prevod
2 SOcÚ Nižný Orlík
režijné náklady SOcÚ 27.01.2020 400,00€ prevod
3 SAMNET
info o dotáciách a grantoch 08.01.2020 32,86€ prevod
4 OZ DUKLA
členské na rok 2020 15.01.2020 35,00€ prevod
5 SPP a.s.
plyn 15.01.2020 33,00€ prevod
6 Ing. Michal Kleban - ELEC-MK
vianočná výzdoba 27.01.2020 650,69€ prevod
7 Peter Špik Vyšná Polianka
chladnička 06.02.2020 389,00€ prevod
8 FURA s.r.o.
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 30.01.2020 9,60€ prevod
FEBRUÁR 2020
9 WI-NET
internet 06.02.2020 13,00€ prevod
10 SPP a.s.
plyn 06.02.2020 33,00€ prevod
11 VSE a.s.
elektrina 17.02.2020 223,00€ prevod
12 Edenred Bratislava
stravné poukážky 18.02.2020 171,24€ prevod
13 Groupama poisťovňa
poistné 20.02.2020 141,44€ prevod
14 IFOsoft s.r.o.
program "DANE a EO" na rok 2020 24.02.2020 79,20€ prevod
MAREC 2020
15 SPF
nájom 02.03.2020 49,00€ prevod
16 SOcÚ Niž. Orlík
činnosť a rež. náklady SOcÚ
20.03.2020 420,00€ prevod
17 WI-NET
internet 04.03.2020 13,00€ prevod
18 SOcÚ Niž. Orlík
správny poplatok 11.03.2020 30,00€ prevod
19 IFOsoft s.r.o.
inštalácia programu 11.03.2020 12,00€ prevod
20 DATATRADE s.r.o.
profi prístup na rok 2020 18.03.2020 75,22€ prevod
21 Faveo Healthcare s.r.o.
rúška 19.03.2020 109,20€ prevod
22 SPP a.s.
plyn 20.03.2020 33,00€ prevod
23 SLOVGRAM
odmeny umelcom 27.03.2020 38,40€ prevod
APRÍL 2020
24 WI-NET
internet 02.04.2020 13,00€ prevod
25 SPP a.s.
plyn 02.04.2020 33,00€ prevod
MÁJ 2020
26 SPP a.s.
plyn 04.05.2020 33,00€ prevod
27 VVS a.s.
vodné 04.05.2020 8,02€ prevod
28 RVC Prešov
členské 2020 04.05.2020 25,00€ prevod
29 WI-NET
internet 05.05.2020 13,00€ prevod
30 VSE a.s.
elektrina 15.05.2020 223,00€ prevod
31 Ing. V. Mihaľ,audítor
IÚZ a IVS za rok 2019 20.05.2020 400,00€ prevod
JÚN 2020
32 SPP a.s.
plyn 01.06.2020 33,00€ prevod
33 WI-NET
internet 04.06.2020 13,00€ prevod
34 ADM com s.r.o.
toner 05.06.2020 10,44€ prevod
35 OZ DUKLA
mimoriadny čl.príspevok  2020 10.06.2020 200,00€ prevod
36 CTS Europe s.r.o.
doména a webhosting 2020 15.06.2020 58,80€ prevod
37 Ján Grajzeľ Košice
prekreslenie erbu 15.06.2020 25,00€ prevod

JÚL 2020
38 SPP a.s.
plyn 03.07.2020 33,00€ prevod
39 Podduklianska knižnica
Bibliobus 06.07.2020 45,00€ prevod
40 WI-NET
internet 06.07.2020 13,00€ prevod
AUGUST 2020
41 WI-NET
internet 04.08.2020 13,00€ prevod
42 SPP a.s.
plyn 04.08.2020 33,00€ prevod
43 SOcÚ Niž. Orlík
spr. agendy na úseku SoŽP 04.08.2020 6,64€ prevod
44 Mikroregión Beskyd
členské 2020 07.08.2020 50,00€ prevod
45 VSE a.s.
elektrina 17.08.2020 223,00€ prevod
46 ADM com s.r.o.
serviské práce PC 28.08.2020 100,20€ prevod
47 Ing. Ivana Komová KOMAS
darček k jubileu 12.08.2020 16,40€ prevod
SEPTEMBER 2020
48 WI-NET
internet 02.09.2020 13,00€ prevod
49 SPP a.s.
plyn 03.09.2020 33,00€ prevod
50 VVS a.s.
vývoz obsahu žúmp z domác. 25.09.2020 207,00€ prevod
51 Komunálna poisťovňa
poistné UoZ 16.09.2020 6,64€ prevod
52 SOZA
autorská odmena 24.09.2020 20,40€ prevod
53 RVC Prešov
seminár - HK 24.09.2020 20,00€ prevod
54 SOFTLINE
antivírusový program 25.09.2020 17,88€ prevod
OKTÓBER 2020
55 WI-NET
internet 01.10.2020 13,00€ prevod
56 SPP a.s.
plyn 05.10.2020 33,00€ prevod
57 ETERNITY SPARK, s.r.o.
ochranné rúška 05.10.2020 11,99€ prevod
58 ADM com s.r.o.
toner 21.10.2020 10,44€ prevod
NOVEMBER 2020
59 VVS, a.s.
vodné 02.11.2020 117,04€ prevod
60 WI-NET
internet 03.11.2020 13,00€ prevod
61 SPP a.s.
plyn 03.11.2020 33,00€ prevod
62 VSE a.s.
elektrina 16.11.2020 223,00€ prevod
63 ZMOS
členské na rok 2021 23.11.2020 12,32€ prevod
DECEMBER 2020
64 Obec Vyšný Mirošov
nocovňa 03.12.2020 120,00€ prevod
65 SPP a.s.
plyn 03.12.2020 33,00€ prevod
66 WI-NET
internet 03.12.2020 13,00€ prevod
67 Obecný podnik Šarišské Čierne
vývoz a uskladnenie odpadu 27.01.2021 1248,00€ prevod
68 Pixel Print s.r.o.
kalendáre na r. 2021 14.12.2020 215,60€ prevod
69 INPROST s.r.o.
Obecné noviny 27.12.2020 93,60€ prevod
70 VSE a.s.
elektrina - vyúčtovanie 25.01.2021 14,05€ prevod
71 SPP a.s.
plyn - vyúčtovanie 27.01.2021 -135,49€ prevod
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.