Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb.pdf
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

Informácia pre voliča SJ.pdf
Informácia pre voliča SJ

Informácia pre voliča RU.pdf
Informácia pre voliča RU

Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.docx
Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti.docx
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Oznámenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.docx
Oznámenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024.docx
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu.pdf
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.