V mesiacoch júl, august a september sa opravil rigol od č. d. 26 až po č. d. 30. V mesiaci október bol urobený odvodňovací žľab pri č. d. 24.

rigol pri č. d. 26 pred opravou
rigol pri č. d. 26 pred opravou
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
po oprave
po oprave

____________________________________________________________________________________________________

rigol pri č. d. 26 a č. d. 44 pred opravou
rigol pri č. d. 26 a č. d. 44 pred opravou
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
po oprave
po oprave
po oprave
po oprave

____________________________________________________________________________________________________

rigol pri č. d. 44 a č. d. 27 pred opravou
rigol pri č. d. 44 a č. d. 27 pred opravou
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
po oprave
po oprave
po oprave
po oprave

____________________________________________________________________________________________________

rigol pri č. d. 27 a č. d. 28 pred opravou
rigol pri č. d. 27 a č. d. 28 pred opravou
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
po oprave
po oprave

___________________________________________________________________________________________________

rigol pri č. d. 28 pred opravou
rigol pri č. d. 28 pred opravou
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
po oprave
po oprave
po oprave
po oprave
po oprave
po oprave

____________________________________________________________________________________________________

oprava zalámaného cestného priepustu
oprava zalámaného cestného priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
oprava priepustu
po oprave
po oprave
po oprave
po oprave

___________________________________________________________________________________________________

rigol pri č. d. 30 pred opravou
rigol pri č. d. 30 pred opravou
oprava
oprava
oprava
oprava
po oprave
po oprave
po oprave
po oprave

____________________________________________________________________________________________________

odvodňovací žľab pri č. d. 24 pred úpravou
odvodňovací žľab pri č. d. 24 pred úpravou
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
oprava
po oprave
po oprave

____________________________________________________________________________________________________

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.