Dňa 24.06.2023 nás nadránom prekvapil prudký lejak, následkom čoho sa vybrežil odvodňovací kanál. To isté sa opakovalo 24.07.2023 v poobedňajších hodinách. V oboch prípadoch bol vyhlásený III. povodňový stupeň. Povodeň bola v obci naposledy v roku 2009.

povedeň 24.06.2023
povedeň 24.06.2023
povodeň 24.06.2023
povodeň 24.06.2023
povodeň 24.06.2023
povodeň 24.06.2023
povodeň 24.06.2023
povodeň 24.06.2023
povodeň 24.06.2023
povodeň 24.06.2023
povodeň 24.06.2023
povodeň 24.06.2023
povodeň 24.06.2023
povodeň 24.06.2023
povodeň 24.06.2023
povodeň 24.06.2023

__________________________________________________________________________________________________________________________

povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
povodeň 24.07.2023
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.