V júni 2011 sa vďaka ochote vlastníkov dotknutých pozemkov zrealizovala výstavba rigola a dažďová voda bola zvedená kanalizačnými rúrami do Ondavy. Vyriešil sa tak dlhoročný pálčivý problém v obci.

pred výstavbou...
pred výstavbou...
výstavba...
výstavba...
po výstavbe rigola to vyzerá takto...
po výstavbe rigola to vyzerá takto...
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.