PHSR obce Cigla.pdf
PHSR obce Cigla

__________________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie ponuky "Rekonštrukcia verejných priestranstiev pred OcÚ v obci Cigla"

Výzva na predloženie ponuky.docx
Výzva na predloženie ponuky

Príloha _č_1_Cenová ponuka.doc
Príloha _č_1_Cenová ponuka

Príloha_č_2_Výkaz výmer.xls
Príloha_č_2_Výkaz výmer

40_MAL_CIGLA_01-popis projektu.pdf
40_MAL_CIGLA_01-popis projektu

40_MAL_CIGLA_02-prehľadná situácia.pdf
40_MAL_CIGLA_02-prehľadná situácia

40_MAL_CIGLA_03-situácia stavby.pdf
40_MAL_CIGLA_03-situácia stavby

40_MAL_CIGLA_04-priečne rezy.pdf
40_MAL_CIGLA_04-priečne rezy

40_MAL_CIGLA_05-odvodňovacie prvky.pdf
40_MAL_CIGLA_05-odvodňovacie prvky

40_MAL_CIGLA_06-prvky mobiliáru.pdf
40_MAL_CIGLA_06-prvky mobiliáru

Príloha_ č_ 4_zmluva o dielo_návrh.docx
Príloha_ č_ 4_zmluva o dielo_návrh

_______________________________________________________________________________

LESY SR - zverejnenie výzvy pre vlastníkov pozemkov.pdf
LESY SR - zverejnenie výzvy pre vlastníkov pozemkov

________________________________________________________________________________

Oznámenie o plánovanom výrube.pdf
Oznámenie o plánovanom výrube

Výzva vlastníkom pozemkov.pdf
Výzva vlastníkom pozemkov

________________________________________________________________________________

 

Na základe žiadosti spoločnosti IDS Východ, s.r.o., ponúkame linky na videá, ktoré sa týkajú zmien v prímestskej autobusovej doprave na východe Slovenska a týkajú sa aj obyvateľov našej obce.

Link na video (Facebook): https://www.facebook.com/idsvychod/videos/473422817284216

Link na video (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=AOfbMAJDGZU

_______________________________________________________________________________

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.