PHSR obce Cigla.pdf
PHSR obce Cigla

__________________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie ponuky "Rekonštrukcia verejných priestranstiev pred OcÚ v obci Cigla"

Výzva na predloženie ponuky.docx
Výzva na predloženie ponuky

Príloha _č_1_Cenová ponuka.doc
Príloha _č_1_Cenová ponuka

Príloha_č_2_Výkaz výmer.xls
Príloha_č_2_Výkaz výmer

40_MAL_CIGLA_01-popis projektu.pdf
40_MAL_CIGLA_01-popis projektu

40_MAL_CIGLA_02-prehľadná situácia.pdf
40_MAL_CIGLA_02-prehľadná situácia

40_MAL_CIGLA_03-situácia stavby.pdf
40_MAL_CIGLA_03-situácia stavby

40_MAL_CIGLA_04-priečne rezy.pdf
40_MAL_CIGLA_04-priečne rezy

40_MAL_CIGLA_05-odvodňovacie prvky.pdf
40_MAL_CIGLA_05-odvodňovacie prvky

40_MAL_CIGLA_06-prvky mobiliáru.pdf
40_MAL_CIGLA_06-prvky mobiliáru

Príloha_ č_ 4_zmluva o dielo_návrh.docx
Príloha_ č_ 4_zmluva o dielo_návrh

_______________________________________________________________________________

LESY SR - zverejnenie výzvy pre vlastníkov pozemkov.pdf
LESY SR - zverejnenie výzvy pre vlastníkov pozemkov

________________________________________________________________________________

Oznámenie o plánovanom výrube.pdf
Oznámenie o plánovanom výrube

Výzva vlastníkom pozemkov.pdf
Výzva vlastníkom pozemkov

________________________________________________________________________________

 

Na základe žiadosti spoločnosti IDS Východ, s.r.o., ponúkame linky na videá, ktoré sa týkajú zmien v prímestskej autobusovej doprave na východe Slovenska a týkajú sa aj obyvateľov našej obce.

Link na video (Facebook): https://www.facebook.com/idsvychod/videos/473422817284216

Link na video (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=AOfbMAJDGZU

_______________________________________________________________________________

VÝZVA

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo
Bratislavský kraj)

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Dĺžka trvania výzvy je od 21.06.2021 do 16.09.2021

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete na
http://masdukla.sk/index.php/vyzvy/vyzvy-ppa

 

VÝZVA

6.1 POMOC NA ZAČATIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI PRE MLADÝCH
POĽNOHOSPODÁROV (MIMO BRATISLAVSKÝ KRAJ)

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Dĺžka trvania výzvy je od 21.06.2021 do 16.09.2021

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete na
http://masdukla.sk/index.php/vyzvy/vyzvy-ppa

 

VÝZVA

6.4 PODPORA NA INVESTÍCIE DO VYTVÁRANIA A ROZVOJA NEPOĽNOHOSPODÁRSKYCH
ČINNOSTI (MIMO BRATISLAVSKÝ KRAJ)

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Dĺžka trvania výzvy je od 21.06.2021 do 16.09.2021

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete na
http://masdukla.sk/index.php/vyzvy/vyzvy-ppa

 

VÝZVA

1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie" (mimo
Bratislavský kraj)

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Dĺžka trvania výzvy je od 28.06.2021 do 23.09.2021

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete na
http://masdukla.sk/index.php/vyzvy/vyzvy-ppa

 

 

VÝZVA

MAS_067/7.4/4 - "Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania 
alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry."
(mimo Bratislavský kraj) na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 DĹŽKA TRVANIA VÝZVY JE OD 19.7.2021 DO 13.10.2021

______________________________________________________________________________

nudzovy stav 25_11_021_final.pdf
Núdzový stav od 25.11.2021

_______________________________________________________________________________

TS ÚVZ SR_ Postup pri karanténe a domácej izoláci_infografika.docx
TS ÚVZ SR_ Postup pri karanténe a domácej izoláci_infografika

TS ÚVZ SR_Postup pri karanténe a domácej izolácii 30.11.2021.pdf
TS ÚVZ SR_Postup pri karanténe a domácej izolácii 30.11.2021

_________________________________________________________________________________

domáca opatrovateľská služba pre seniorov
domáca opatrovateľská služba pre seniorov

_____________________________________________________________________________________

MINV A5 Docasne Utocisko UA EN SK.pdf
MINV A5 Docasne Utocisko UA EN SK

_______________________________________________________________________________________

Informačný leták.pdf
Informačný leták

________________________________________________________________________________________

Vyhlásenie času ZNVP 24.03.2022.docx
Vyhlásenie času ZNVP 24.03.2022

_________________________________________________________________________________________

Odporúčania hlavného hygienika SR pre prevádzky a hromadné podujatia.docx
Odporúčania hlavného hygienika SR pre prevádzky a hromadné podujatia

_________________________________________________________________________________________

TS_vyhlášky_HDC_karanténa_uvoľnovanie_apríl_2022.docx
TS_vyhlášky_HDC_karanténa_uvoľnovanie_apríl_2022

__________________________________________________________________________________________

Odvolanie času ZNVP 25.04.2022 o 8.00 hod.docx
Odvolanie času ZNVP 25.04.2022 o 8.00 hod

__________________________________________________________________________________________

leták_pomahame dlznikom_BJ.pdf
leták_pomahame dlznikom_BJ

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 20.06.2022.docx
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 20.06.2022

_____________________________________________________________________________________________


Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.