voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018 v obci Cigla: obeccigla@gmail.com.

Zapisovateľka MVK v Cigle: Anna Petraninová, Cigla 24, 0910 485713

WOSO18_I1skA4.docx
informácia pre voliča - sk

WOSO18_V13ru.docx
informácia pre voliča - ru

2. oznámenie o počte obyvateľov.rtf
2. oznámenie o počte obyvateľov

3. oznámenie o počte poslancov.rtf
3. oznámenie o počte poslancov

3. ZOZNAM zaregistrovaných kandidátov - STAROSTA.docx
3. ZOZNAM zaregistrovaných kandidátov - STAROSTA

4. ZOZNAM zaregist. kandidátov - POSLANCI.docx
4. ZOZNAM zaregist. kandidátov - POSLANCI

výsledky volieb-zverejnenie.docx
výsledky volieb-zverejnenie

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.