ZMLUVY 2022

ČÍSLO ZMLUVNÉ STRANY NÁZOV CENA ZVEREJNENIE A UZAVRETIE
1 Ing. V. Mihaľ - ÚZ 2021.pdf Zmluva o audítorskej činnosti č. 7/2021-22/audit 400,00€
30.03.2022
2 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Municipálnom úvere.pdf Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 37/009/22 14135,79€ 03.05.2022
3 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o úvere.pdf

Municipálny úver - Univerzál

Zmluva o úvere č. 37/010/22

9959,00€ 03.05.2022
4
ZoD 08 R 2020 Cigla OcÚ DODATOK č. 1 - pdf.pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8 R/2020

25.07.2022
5 NATUR-PACK, a.s. aktualizácia Prílohy č. 1.pdf aktualizácia Prílohy č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

30.09.2022

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.