voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

vyhlásenie volieb do EP.pdf
voľby do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2019

EP19_InformáciaA5.pdf
voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - informácia pre voliča

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.