voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

vyhlásenie volieb do EP.pdf
voľby do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2019

EP19_InformáciaA5.pdf
voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - informácia pre voliča

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 25.05.2019 v obci Cigla: obeccigla@gmail.com.

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu dňa 25.05.2019 v obci Cigla: obeccigla@gmail.com.

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.