voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

volby_prezident_20190316-rozhodnutie_predsedu_nrsr_o_vyhlas_volieb_prezidenta SR.pdf
volby_prezident_20190316-rozhodnutie_predsedu_nrsr_o_vyhlas_volieb_prezidenta SR

volby_prezident_20190316-info_pre_volica.pdf
volby_prezident_20190316-info_pre_volica

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR dňa 19.03.2019 v obci Cigla: obeccigla@gmail.com.

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR dňa 19.03.2019 v obci Cigla:obeccigla@gmail.com.

Žiadosť - hlasovací preukaz.rtf
žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.